28.03.2019

    Krajské kolo Biologické olympiády se konalo na PřF UHK

    Už tradičně se na organizaci nejvyššího krajského kola v našem kraji se podílí Katedra biologie PřF UHK. Řada členů katedry působí jako členové krajské komise pro toto kolo.

    Dne 28. 3. 2019 se tak na Přírodovědecké fakultě uskutečnilo krajské kolo biologické olympiády kat. A. 
    Studenti nejvyšších ročníků středních škol soutěžili o účast v národním kole této soutěže. Celý letošní ročník nesl název Mládí vpřed a jeho zaměření bylo především na individuální vývin rostlin, živočichů a člověka. Důraz byl kladen na embryogenezi.
  • Více z Novinky

Naposledy upraveno: Vávrová Kristýna, 12.4.2019 17:1