30.03.2018

  Lukáš Vízek: Josef Úlehla (1852–1933) – nová monografie Katedry matematiky PřF UHK

  Mgr. Lukáš Vízek, Ph.D. z Katedry matematiky PřF UHK publikoval práci o významném učiteli Josefu Úlehlovi. Odborné veřejnosti ji představil na Pedagogických dnech 2018.

  Josef Úlehla (1852–1933) byl český pedagog působící na obecných a měšťanských školách, vyučoval přírodovědné předměty a matematiku. Publikoval za celý život desítky prací. Psal popularizující knihy, učebnice matematiky a přírodopisu pro měšťanské školy, časopisecké příspěvky, recenze a překlady cizojazyčných textů. Patřil do okruhu našich reformních pedagogů 1. poloviny 20. století. Jeho názory na výchovu a vzdělávání byly již popsány a oceněny v řadě studií. Důležitá část jeho práce ale dosud zůstávala v pozadí.

  Věnoval jsem se především Úlehlově matematické tvorbě, která zatím nebyla zhodnocena. Popsal jsem a v souvislostech analyzoval Úlehlovy Početnice pro měšťanské školy, studijní text Počet infinitesimální a historiografii Dějiny matematiky. Všímal jsem si dobových ohlasů či kritiky těchto svazků. Chápu ji jako příspěvěk k dějinám vyučování matematiky, pedagogiky a školství v českých zemích,“ vystihuje L. Vízek koncepci své knihy, kterou stručně nazval Josef Úlehla (1852–1933) a publikoval pod univerzitním nakladatelstvím Gaudeamus jako 62. svazek edice odborných monografií Dějiny matematiky (plný text práce je dostupný v elektronické knihovně Czech Digital Mathematics Library. Viz http://dml.cz/handle/10338.dmlcz/404328).

   „Přestože byly Úlehlovy práce vydány před mnoha lety, domnívám se, že má smysl je číst i dnes. Jsou nesmírně inspirativní v mnoha ohledech. Fascinující byl jeho široký rozhled a dovednost matematiku a jiné obory přiblížit v čtivých textech. O to více fascinující, že byl celý život samouk,“ uzavírá Lukáš Vízek. 
   
  O autorovi
  Lukáš Vízek působí jako odborný asistent na Katedře matematiky PřF UHK, přednáší a vede cvičení pro studenty učitelství matematiky na 2. stupni základních škol a na středních školách. Odborně se věnuje především metodice matematiky a historii vyučování matematiky. Ve spolupráci s Katedrou didaktiky matematiky Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze připravuje Letní školu geometrie 2018. Spolupracuje s Biskupským gymnáziem Bohuslava Balbína v Hradci Králové, podílí se na tamním zájmovém matematickém kroužku a na dalších aktivitách pro matematicky nadané studenty. Pro jeho přednáškovou a publikační činnost, výuku a další aktivity viz domovskou stránku http://lide.uhk.cz/prf/ucitel/vizeklu1.
 • Více z Novinky

Naposledy upraveno: Vávrová Kristýna, 7.5.2018 11:27