23.11.2018

  Na Přírodovědecké fakultě vznikne jedinečné česko-čínské centrum toxikologie

  Podpisem smlouvy mezi Univerzitou Hradec Králové a Yangtze University v Číně se úvodem listopadu 2018 posunula na další úroveň spolupráce mezi těmito dvěma institucemi započatá v roce 2016 memorandem o spolupráci. Na jaře 2019 tak vznikne česko-čínské centrum toxikologie Yangtze University - University of Hradec Králové Joint Laboratory of Toxicology.

   Yangtze University leží na jihu provincie Hubei a nabízí více jak 34 000 studentů širokou škálu studijního zaměření. Kromě např. práv, pedagogiky, ekonomie, přírodních věd nebo medicíny se univerzita zaměřuje i na chemické a ropné inženýrství nebo mechatroniku ve všech vzdělávacích stupních.

  „Vznik tohoto centra je rozhodně významný krok pro rozvoj vědecké činnosti odborníků na toxikologii, kteří působí na Katedře chemie PřF UHK, ale pozitivně se odrazí i v dalších oblastech rozvoje Univerzity Hradec Králové,“ hodnotí budoucí přínos mezinárodního centra rektor UHK Kamil Kuča.

  Společné výzkumné cíle tohoto pracoviště budou směřovat nejen do oblasti toxikologie, ale i do oblasti vývoje potravinových doplňků, farmakologie nebo metabolismu látek. Velkým přínosem pak bude centrum i v oblasti internacionalizace Univerzity Hradec Králové, která povede k obohacení obou institucí zejména v možnostech realizace výzkumných a studijních pobytů: „Do budoucna počítáme nejen s výměnnými pobyty akademických pracovníků, ale i studentů nebo tzv. postdoků,“ uvedl děkan PřF UHK Pavel Trojovský. Kromě toho akademičtí pracovníci obou pracovišť budou moci působit jako konzultanti závěrečných prací bakalářského, magisterského i doktorského studia a využívat vybavení laboratoří. V neposlední řadě, doufejme, povede spolupráce v oblasti toxikologie i ke vzniku společného double degree studijního programu.

    • Více z Novinky

Naposledy upraveno: Vávrová Kristýna, 23.11.2018 15:15