20.11.2017

    National Research Foundation of Korea podpořila vědecký projekt PřF UHK

    Vědecký tým doc. Kamila Musílka z Přírodovědecké fakulty se stal spoluřešitelem projektu v rámci Visegrad Group (V4)-Korea Joint Research Program, který financuje National Research Foundation of Korea a jednotlivé státy Visegradské skupiny. Hlavní řešitelem projektu je Korean Research Institute of Chemical Technology a dalšími partnery jsou Jagellonian University of Krakow a Semmelweis University of Budapest.


    „Projekt je založen na naší dlouhodobé spolupráci zejména s korejským pracovištěm, která běží od roku 2006, a je to již třetí společný projekt,“ říká doc. Musílek. Dne 27. října 2017 se tak uskutečnilo první setkání všech partnerů (kick-off meeting) na Přírodovědecké fakultě UHK. Společný projekt je zaměřen na zmírnění toxických účinků nebezpečných chemických sloučenin na lidské zdraví, kdy každý z partnerů má v projektu vlastní úkoly, na které další pracoviště navazují. „Naším úkolem v projektu je příprava a izolace tzv. rekombinantních proteinů, které předáme našim partnerům k testování detoxikace nebezpečných chemických sloučenin z organismu,“ doplňují dr. Monika Schmidt a dr. Adam Skarka.
    Zahraniční kolegové ocenili nové prostory Přírodovědecké fakulty UHK a velmi se jim líbilo zázemí, které poskytuje akademikům i studentům fakulty, i město samotné: „Naši korejští kolegové navštívili Hradec Králové již potřetí a vždy jsou nadšeni historickým centrem města, stejně jako kampusem univerzity. Je to velký rozdíl od často přetechnizovaných korejských metropolí. Pevně doufáme, že k nám znovu zavítají. V příštím roce bude setkání k průběžným výsledkům projektu uskutečněno v polském Krakově a korejském Tedžonu,“ uzavírá doc. Musílek. 
  • Více z Novinky

Naposledy upraveno: Vávrová Kristýna, 6.12.2017 13:29