19.02.2019

  Novým výměnným programem rozšiřuje Přírodověda své zahraniční vztahy s Asií

  Od roku 2015 je součástí programu Erasmus+ i tzv. Mezinárodní kreditová mobilita, jejímž cílem je podporovat výměny studentů i akademických pracovníků se zeměmi mimo Evropu.

  V roce 2017 se do toho programu zapojila i Přírodovědecká fakulta UHK. Seznam svých zahraničních smluv jako první rozšířila projektem společně získaným s dlouholetým partnerem Korean Research Institute of Chemical Technology (KRICT) v Tedžonu v Jižní Koreji.
  V akademickém roce 2018/2019 se tak s tímto pracovištěm poprvé uskutečnily dlouhodobé výměny studentů a akademiků. V zimním semestru na PřF UHK absolvovala studentka doktorského studia z Koreje tříměsíční studijní pobyt, v rámci kterého měla příležitost i pracovat v laboratoři, zatímco několik akademiků z PřF navštívilo KRICT. „Díky kreditovým mobilitám je rozšiřována oboustranná spolupráce, výměny studentů i sdíleno know-how obou pracovišť. V našem případě tak pobyt v Koreji pomohl rozvinout náš společný výzkum a jeho výsledky byly publikovány např. v časopise Bulletin of Korean Chemical Society,“ popisuje doc. Kamil Musílek, který se výměny jako jeden z prvních spolu s dalšími kolegy z Katedry chemie zúčastnil, jeho přínos. Výměny probíhají i v letním semestru 2019, kdy jedna studentka Přírodovědecké fakulty vyjela na tři měsíce do KRICT a PřF očekává příjezd korejského akademika z partnerské instituce.
  Výměnné pobyty s Koreou jsou v oblasti Mezinárodní kreditové mobility pro Přírodovědeckou fakultu pouze začátkem. V roce 2018 se jí podobně podařilo uzavřít smlouvu s partnerskou Kochi University of Technology v Japonsku a dále jsou v plánu spolupráce s institucemi v Číně, Brazílii a Rusku.  


  Kristýna Vávrová

  Referentka PR


 • Více z Novinky

Naposledy upraveno: Vávrová Kristýna, 8.3.2019 16:0