17.11.2016

  Ocenění pro studentky PřF

  Na Společenském večeru UHK byly oceněny studentky Přírodovědecké fakulty UHK.

  U příležitosti Dne boje za svobodu a demokracii se 15. listopadu 2016 konal v Kongresovém centru Aldis Společenský večer Univerzity Hradec Králové.
  V rámci tohoto večera jsou oceňováni studenti a studentky, kteří přispěli k šíření dobrého jména UHK.

  Mezi letošní oceněné patří i dvě studentky Přírodovědecké fakulty:


  Mgr. Martina Benáková

  Doktorandka oboru Aplikovaná biologie a ekologie je výzkumně zaměřena na Mechanismy tolerance u rostlin vystavených vysokým dávkám těžkých kovů. Úspěšně absolvovala 6měsíční stáž na Bayreuth University (D) a 2měsíční stáž na Université Libre de Bruxelles (BE). Je spoluautorkou prestižní publikace v časopisu Q1 Frontiers in Plant Science (IF 4,495) a dalších příspěvků na mezinárodních vědeckých konferencích.

   

  Mgr. Ivana Matoušová

  Absolventka oboru Učitelství pro střední školy v kombinaci matematika - občanská nauka vytvořila velmi kvalitní diplomovou práci, jejímž základem byly dva články vyšlé v časopisech z databáze SCOPUS. Taktéž reprezentovala fakultu na dvou zahraničních pobytech v Lotyšsku a Rusku.

   

  Oběma oceněným gratulujeme! • Více z Novinky

Naposledy upraveno: Vávrová Kristýna, 17.11.2016 14:34