26.03.2015 - 26.04.2015

    Přední slovinský didaktik biologie a přírodních věd na PřF UHK

    Přední slovinský didaktik biologie a přírodních věd na PřF UHK

    V průběhu měsíce března přivítal výzkumný tým Přírodovědecké fakulty UHK zaměřený na oborové didaktiky přírodních věd, matematiky a informatiky předního slovinského didaktika biologie a přírodních věd prof. Dr. Andreje Šorga, vedoucího Katedry biologie s oddělením didaktiky chemie Fakulty přírodních věd a matematiky Univerzity v Mariboru. Prof. Šorgo během své stáže vedl kurzy pro doktorandy s tématikou výzkumných metod v didaktice přírodních věd a ICT v přírodovědném vzdělávání. Přednesl i kritickou přenášku s bouřlivou, ale plodnou, diskusí na téma mechanického a částečně i chaotického zavádění badatelských přístupů do současného vzdělávání. Prof. Andrej Šorgo získal doktorský titul v oboru biologie na Univerzitě v Lublani v roce 2007. Má třiadvacetileté zkušenosti s biologickým vzděláváním ve Slovinsku jako učitel gymnázia a vyšší školy potravinářské. Svoji univerzitní kariéru začal v roce 2005 na Pedagogické fakultě a od roku 2007 na Fakultě přírodních věd a matematiky Univerzity v Mariboru, kde se věnuje výzkumné činnosti a výuce v oblasti didaktiky biologie a didaktiky přírodních věd. Je autorem více než padesáti výzkumných studií z didaktiky biologie a didaktiky přírodních věd v odborných časopisech (více než dvacet z nich je excerpováno v SCI a SSCI, včetně publikací v časopisech s IF), odborných knih a učebnic. Je účastníkem řady mezinárodních domácích i zahraničních konferencí. Více informací je možné nalézt na Webu jeho pracoviště: http://biologija.fnm.uni-mb.si/
     


  • Více z Novinky

Naposledy upraveno: Lankašová Ilona, 8.4.2015 11:19