21.09.2016

    Přírodovědci z UHK pomáhají při výzkumu rakoviny

    Katedra chemie publikuje v Bioconjugate Chemistry

    Výzkumníci z katedry chemie (PřF UHK) spolupracují na výzkumu teranostik (terapie & diagnostika) s Českým vysokým učením technickým a Ústavem molekulární Genetiky AVČR. Společně publikovali práci osvětlující průnik zlatých nanotyčinek do nádorových buněk v časopise Americké chemické společnosti Bioconjugate Chemistry (DOI: 10.1021/acs.bioconjchem.6b00491). Výzkum zlatých nanočástic je směrován k protinádorové fototermální léčbě a na Katedře chemie jsou připravovány funkční obaly zlatých nanotyčinek.    Průnik zlatých nanotyčinek do nádorových buněk


  • Více z Novinky

Naposledy upraveno: Vávrová Kristýna, 27.9.2016 15:43