12.12.2018

  Přírodovědecká fakulta UHK volila nového děkana. Stal se jím fyzik Jan Kříž

  Jako kandidáta na funkci děkana pro volební období 2019–2023 ho v tajné volbě na veřejném zasedání akademické obce 12. prosince 2018 zvolilo všech devět členů Akademického senátu Přírodovědecké fakulty UHK. Jan Kříž by měl být do funkce děkana fakulty jmenován rektorem Univerzity Hradec Králové Kamilem Kučou k 1. březnu 2019.

  Vedení fakulty převezme po současném děkanovi PřF UHK Pavlu Trojovském. Tomu končí mandát po uplynutí dvou funkčních období k 28. únoru 2019, kandidaturu na následující volební období mu již zákon neumožňuje. Do čela fakulty nastoupil v roce 2011 poté, co vznikla odloučením od Pedagogické fakulty UHK. „Jsem rád, že mým nástupcem bude právě Jan Kříž, dlouholetý kolega, se kterým sdílíme společnou vizi Přírodovědecké fakulty jako etablované instituce na poli vzdělávání a mezinárodně uznávaných vědeckých výsledků. Fakulta získala do svého čela zkušeného manažera a já mu přeji v nové funkci mnoho úspěchů, “ popřál nově zvolenému kandidátovi současný děkan. 
  Doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D., vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu UK v Praze (obor Teoretická fyzika, astronomie a astrofyzika) a v roce 2015 se habilitoval na Katedře fyziky PřF UHK (obor Teorie vzdělávání ve fyzice), kde zároveň od roku 2003 vyučuje. V minulosti zastával i pozici proděkana PřF UHK. „Rozhodl jsem se kandidovat na funkci děkana především proto, že věřím, že mohu naší fakultě pomoci. Mám zkušenosti z působení v managementu Přírodovědecké fakulty i celé UHK a právě tyto zkušenosti bych rád zúročil ve funkci děkana,“ komentuje svou motivaci kandidovat Jan Kříž, který v současnosti působí jako prorektor pro strategii a rozvoj Univerzity Hradec Králové.
  Mezi jeho cíle v oblasti vzdělávání patří akreditování nových mezioborových studijních programů atraktivních pro studenty i jejich budoucí zaměstnavatele, např. v oblasti biomedicínského inženýrství, a podpora vzdělávání učitelů přírodních věd, kterých je v současné době stále nedostatek a vzhledem k věkové struktuře učitelů stále poroste. „Budu hledat mechanismy, jak přilákat zahraniční vědce, ale i pedagogy pro studijní programy akreditované v anglickém jazyce a budovat mezinárodní výzkumné týmy, které by fungovaly přímo na Přírodovědecké fakultě,“ uvedl doc. Kříž s tím, že jako klíčovou pro další růst fakulty vidí právě investici do lidského potenciálu. 
  „Pokusím se kolem sebe vytvořit tým lidí, kteří se budou vzájemně respektovat a podporovat a jejichž cílem bude prospěch Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové,“ uzavírá optimisticky nově zvolený kandidát na děkana.


 • Více z Novinky

Jan-Kriz-(vlevo),-Pavel-Trojovsky DSC09879 DSC09867 DSC09863 DSC09791

Naposledy upraveno: Vávrová Kristýna, 12.12.2018 16:23