05.06.2018

  Přírodovědecká fakulta pořádala Jarní školu diferenciální geometrie a topologie s mezinárodní účastí

  Katedra matematiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové v čele se skupinou vědeckých pracovníků, kteří svůj výzkum směřují do oblasti diferenciální geometrie a topologie, pořádala v době od 1. do 30. května 2018 mezinárodní jarní školu určenou studentům i akademikům.

   
  „Naše skupina se zabývá výzkumem v oboru diferenciální geometrie a topologie, a protože většina z nás nepochází z České republiky, využili jsme naše zahraniční kontakty a podařilo se nám uspořádat tuto školu v rámci mezinárodních mobilit, aby mohlo dojít k podnětné výměně poznatků a diskusi o této oblasti mezi kolegy a studenty z různých zemí,“ uvádí doc. Anton Galaev, hlavní organizátor celé školy.
   
  Jak diferenciální geometrie, tak topologie představují významnou část současné matematiky a mohou mít různé aplikace, např. i v teoretické fyzice. I když se může zdát, že jde o velice teoretickou část matematiky, její aplikace mohou být však také velmi praktické: „Naším záměrem bylo mimo jiné ukázat, že toto odvětví matematiky má i své praktické uplatnění, např. v procesu vidění člověka nebo v procesu těžby ropy,“ přibližuje dále doc. Galaev obsah přednášek s tématy jako Introduction to Neurogeometry, Introduction to Computational and Applied Topology ad.
   
  Na programu školy byly nejen přednášky, ale i studentské semináře, ve kterých jednotliví studenti představovali své práce a sdíleli a diskutovali poznatky ze svého výzkumu. „Pro mladé a začínající vědce představuje taková mezinárodní škola jedinečnou možnost, jak se procvičit v odborném anglickém projevu, navázat kontakty a výrazně rozšířit své poznatky, které pak, doufejme, využijí v dalším svém bádaní,“ uzavírá doc. Galaev.
   
  Škola byla realizovaná v rámci programu zahraničních mobilit UHK, v oblasti geometrie a topologie se tedy přijela vzdělávat celkem téměř třicítka studentů ze zahraničí, např. z Vysoké školy ekonomické v Moskvě, z Univerzity v Záhřebu, z Univerzity Greifswald nebo z Moskevského fyzikálně-technického institutu.
   
  Přednášeli odborníci na diferenciální geometrii a topologii z Katedry matematiky PřF UHK Dmitri Alekseevski, Yaroslav Bazaikin, Zoran Škoda, Alexei Kotov. Hostujícími přednášejícími byli Nina Žukova (Vysoká škola ekonomická v Moskvě), Dmitri Oskorbin (Altajská statní univerzita), Maxim Grigoriev (Moskevský fyzikálně-technický institut). Mezi hosty školy byli i prof. Jan Slovák  (Masarykova univerzita), Hong Van Le nebo Alexander Zuevsky (AV ČR).  
   
  Ze všech přednášek byl také pořízen videozáznam a budou plně dostupné na stránkách školy.
 • Více z Novinky

Naposledy upraveno: Vávrová Kristýna, 5.6.2018 15:44