22.11.2018

  Prof. Antonín Lyčka jmenován FRSC

  Zvláštní pocty se v letošním roce dostalo prof. Antonínu Lyčkovi, který je členem Katedry chemie PřF UHK. Po mnoha letech členství mu britská společnost Royal Society of Chemistry udělila titul FRSC (Fellow of the Royal Society of Chemistry).

  Royal Society of Chemistry (RSC) spojuje odborníky a profesionály v oblasti chemie již více než 175 let, a to napříč celým světem. Úkolem společnosti je předně zprostředkovávat kontakty mezi členy, a tím umožnit spolupráci, sdílení poznatků a rozvoj jejich výzkumu, nabízí kariérní poradenství a mentoring nebo poskytuje odbornou literaturu za zvýhodněných podmínek.

  Společnost je členěna do několika úrovní reflektujících odborný růst vědecké osobnosti od studií až po uznání celoživotních výsledků. Těmi nejvyššími jsou v hierarchii RSC tituly Fellow a Honorary Fellow of the Royal Society of Chemistry (FRSC a HonFRSC). Proces udělení titulu má přísná kritéria – v případě FRSC hrají kromě doložení formálního vzdělání, publikační činnosti, citačního profilu a minima 5 let doložené praxe roli i nadstandartní profesní aktivity a vědecký přínos v dané oblasti, jako např. výuka na univerzitě nebo editorská práce v odborných periodikách. Podle tradic britských vědeckých společností je významnou a nezbytnou součástí hodnocení navíc doporučení alespoň dvou stávajících členů s titulem FRSC. Seznam nově jmenovaných Fellows bývá otištěn i v britském deníku The Times.

  „Britský systém je náročný.“
   „Byla to pro mne výzva a možnost, jak projít nezávislým zahraničním srovnáním, otestovat tak výsledky své dosavadní práce a také zjistit, zda je na úrovni hodné této odborné společnosti,“ říká skromně prof. Lyčka, jenž je členem RSC od roku 1982, k náročnému procesu hodnocení, které reflektovalo prakticky jeho celoživotní vědeckou kariéru. Ta začala studiem na VŠCHT Pardubice (specializace Fyzikálně organická chemie), v roce 1991 se habilitoval na Univerzitě Pardubice v oboru Organická chemie, v roce 1993 získal titul DrSc. a v roce 2000 byl jmenován profesorem v oboru Anorganická chemie tamtéž. Od roku 1975 působí ve Výzkumném ústavu organických syntéz (VUOS) a od roku 2010 souběžně v Centru organické chemie. Zaměřuje se zejména na oblast nukleární magnetické rezonance organických a organokovových sloučenin.

  Momentálně je jeho H-index podle WOS 32, vědecká práce se sestává mimo jiné z 328 impaktovaných článků a 5902 citací (5147 bez autocitací). Aktivně vyučuje na Katedře chemie PřF UHK, kde působí od roku 2002. Vedl bakalářské, diplomové i disertační práce a je členem oborových rad na Univerzitě Karlově, Univerzitě Pardubice a Univerzitě Palackého v Olomouci. Působil jako co-editor a člen ediční rady časopisu Dyes and Pigments (Elsevier) a v letech 1986–2004 jako vědecký sekretář deseti ročníků mezinárodní konference Colorchem – International Conference on Dyes and Pigments organizované vždy v Krkonoších.

  Práce je pro profesora Lyčku zároveň i koníčkem. Těmi dalšími jsou sledování sportovního dění, turistika, fotografování a poznávání nových destinací.

  Ke jmenování profesoru Lyčkovi srdečně blahopřejeme!  • Více z Novinky

Naposledy upraveno: Vávrová Kristýna, 4.12.2018 17:20