11.04.2017

  Projekt CIVIS - Spolupráce oborových didaktik při formování Občanských a sociálních kompetencí

  Konferenci zaměřenou na formování občanských a sociálních kompetencí jsme uspořádali v pondělí 27. března 2017 na PřF Univerzity Hradec Králové. Představili jsme projekt CIVIS a pět vybraných metodik zaměřených na vzdělávání pro život odpovědný k lidem a k přírodě.


  Jaký bude život našich dětí v budoucnosti? A jak je na něj připravuje současný systém vzdělávání?
  Projekt CIVIS je zaměřený na změny v systému vzdělávání, které překročí hranice předmětů s cílem rozvíjet u žáků občanské a sociální kompetence. Přitom propojuje instituce napříč celým vzdělávacím systémem – základní a střední školy a jejich žáky, vzdělávací neziskové organizace, univerzity i studenty učitelských oborů. Jednou z několika klíčových aktivit projektu je tzv. spolupráce oborových didaktik, která se zaměří na možnosti reformy oborově zaměřeného vzdělávání směrem k mezioborovému, k průřezovým tématům apod. Odborná konference představila zájemcům z řad studentů učitelství, učitelů i akademických pracovníků zabývajících se učitelskými obory zejména vybrané metodiky, na které je projekt zaměřen: Active Citizens, Global Storylines, GLOBE, Místně zakotvené učení – škola pro udržitelný život a Venkovní učení, a diskutovala možnosti jejich zařazení do učitelské přípravy napříč obory.
  „Oborové didaktiky jsou profesionalizující součástí učitelské přípravy a spolupráce v projektu s „lidmi odjinud“ je pro nás, oborové didaktiky, velmi cenná a obohacující. Chceme svým zapojením do projektu prokázat, že izolovaná výuka předmětů, tzv. předmětářství, už není výzvou pro budoucnost. Spolupráce v učitelské přípravě (zejména oborových didaktik) i ve školní praxi na společných výzvách, jimiž jsou i občanské a sociální kompetence, je jednoznačně nevyhnutelná“, vysvětluje koordinátor klíčové aktivity a zároveň konference, profesor Martin Bílek z Přírodovědecké fakulty UHK.


  O projektu CIVIS
  Projekt CIVIS zaměřuje svoji pozornost na rozvoj občanských a sociálních kompetencí, které směřují k sociálně a environmentálně odpovědnému chování žáků. Prostřednictvím společenství praxe a akčního výzkumu ověřuje účinné metodické přístupy, podporuje sdílení zkušeností mezi učiteli z praxe a akademiky VŠ, pojmenovává hladiny klíčových kompetencí a identifikuje bariéry bránící zavádění metodik do škol. Projekt je spolufinancován Evropskou unií a spolupracují na něm Lipka, Člověk v tísni, Masarykova univerzita, NaZemi , SEVER Horní Maršov, TEREZA a Univerzita Hradec Králové spolu s desítkami základních a středních škol.
  Informace o projektu: www.lipka.cz/civis


 • Více z Novinky

DSC03547 DSC03561 DSC03566 DSC03580

Naposledy upraveno: Vávrová Kristýna, 11.4.2017 15:38