19.11.2016

  Projekt mascil je ve finále

  Tým pracovníků Přírodovědecké fakulty UHK vedený prof. Martinem Bílkem z Oddělení didaktiky chemie Katedry chemie se v posledních čtyřech letech (2013–2016) podílel na činnosti konsorcia sedmnácti univerzit a institucí ze třinácti evropských zemí při řešení výzkumného projektu 7. Rámcového programu EU (7th Framework Program EU) s názvem mascil (Mathematics and Science in Life – Matematika a přírodní vědy v životě).


  Koordinátorem projektu byl Institut pro matematické vzdělávání Pedagogické univerzity ve Freiburgu v čele s prof. Katjou Maaß. Ve dnech 7.–11. listopadu 2016 se ve Freiburgu uskutečnila závěrečná konference projektu s názvem Educating the Educators a závěrečný meeting řešitelů projektu. Konferenci, pořádanou ve spolupráci s Pedagogickou univerzitou ve Freiburgu a s Německým centrem pro vzdělávání učitelů matematiky (DZLM), navštívilo a s výsledky projektu Mascil se seznámilo více než 150 odborníků na další vzdělávání, učitelů matematiky a přírodních věd z téměř 30 zemí celého světa.
  Řešení projektu se kromě týmu spoluřešitelů z PřF Univerzity Hradec Králové (prof. Martin Bílek, Dr. Veronika Machková, Dr. Michal Musílek, doc. Martina Maněnová (PdF UHK) a doc. Ivana Šimonová (FIM UHK) jako členka mezinárodního poradního výboru projektu), který našel zázemí na platformě fakultního výzkumného týmu zaměřeného na oborové didaktiky přírodních věd, matematiky a informatiky, účastní univerzity a další instituce z Německa, Nizozemí, Španělska, Norska, Turecka, Litvy, Bulharska, Rumunska, Řecka, Kypru, Rakouska a Velké Británie. Jejich zástupci vyvinuli a nabízejí nové přístupy profesního rozvoje učitelů a zkoumají, jak by jednotlivé národní vzdělávací systémy a podmínky v evropských zemích měly být změněny, aby podporovaly novou vzdělávací kulturu založenou na bádání a vztahu výuky matematiky a přírodních věd ke každodennímu životu a světu práce. Podrobné informace o řešení projektu a dosažených výsledcích je možné získat na webu projektu na linku http://www.mascil-project.eu nebo na sociální síti Twitter https://twitter.com/mascilEU/mascil-team.

   

    • Více z Novinky

ETE_1 ETE_3 ETE_5 ETE_8 ETE_10

Naposledy upraveno: Vávrová Kristýna, 21.11.2016 15:14