05.12.2018

    Rada pro spolupráci s praxí

    Tradiční setkání rady pro spolupráci s praxí na Přírodovědecké fakultě Univerzity Hradec Králové.

    Dne 5. prosince 2018 se konalo tradiční předvánoční setkání rady pro spolupráci s praxí. Zástupci z praxe diskutovali se zástupci Přírodovědecké fakulty o uplatnitelnosti studentů na pracovním trhu, probíhajícím akreditačním procesu, mobilitách studentů a dalším dění na Přírodovědecké fakultě UHK.  
  • Více z Novinky

Naposledy upraveno: Vávrová Kristýna, 14.12.2018 14:11