09.11.2017

    Seminář pro učitele fyziky představil nové úlohy pro žáky ZŠ

    Dne 8. 11. 2017 proběhl na katedře fyziky seminář Národního institutu pro další vzdělávání zaměřený na experimentální úlohy fyzikální olympiády.

     Učitelé základních škol se seznámili nejen s experimentálními úlohami letošního ročníku, ale i s úlohami let minulých, které mohou využít buď přímo ve výuce, nebo jako domácí laboratorní práce. Připomínky učitelů poskytly důležitou zpětnou vazbu pro Ústřední komisi fyzikální olympiády, která na Přírodovědecké fakultě UHK působí. Seminář proběhl pod vedením RNDr. Jana Šlégra, Ph.D. 

  • Více z Novinky

Naposledy upraveno: Vávrová Kristýna, 10.11.2017 9:26