09.03.2017

  Snídaně na děkanátu

  Jak se dozvědět, zda se studentům na škole daří? Co jim chybí, co chválí a jestli mají nějaké nápady na zlepšení fakulty? Nejlepší je samozřejmě se zeptat přímo jich.


  Proto i letos uspořádal děkan Přírodovědecké fakulty Pavel Trojovský pro své studenty tradiční Snídani na děkanátu. Ve středu 8. 3. se tedy v jeho pracovně sešel nad ranním šálkem čaje a kávy a lehkou snídaní s „odvážnými“ studentkami Ivou Svobodovou, Ladou Bělastovou a Karolínou Štěpánkovou.
  Témat k hovoru bylo mnoho – od fungování nové budovy, možnosti výjezdů do zahraničí, až po potřebu volně přístupné počítačové učebny.
  Kromě pana děkana si názory studentek vyslechl také proděkan pro studijní záležitosti Michal Musílek, prorektor pro strategii a rozvoj doc. Jan Kříž a vedoucí katedry matematiky doc. Dušan Bednařík.
  Všem studentkám děkujeme za zájem a podnětné připomínky a těšíme se zase za rok při příští Snídani na děkanátu!  
 • Více z Novinky

Naposledy upraveno: Vávrová Kristýna, 21.4.2017 11:4