12.10.2016

  Švédský astrofyzik českého původu přednášel na PřF

  O přednášku Pavla Voráčka byl velký zájem.

  Dne 11. října 2016 se na budově C PřF UHK konala přednáška Trhlina v Einsteinově obecné teorii relativity, či přesněji Trhlina v Einsteinově úvaze o zdviži a její nedestruktivní vliv na obecnou relativitu 

  Přednášku proslovil Pavel Voráček, švédský astrofyzik českého původu, vědecko-výzkumný pracovník Lund Observatory.
   
  Přednášející nejprve shrnul Einsteinovu výchozí úvahu o myšlenkovém experimentu se zdviží, v níž se nachází experimentátor ve dvou situacích – jednak v lokálním gravitačním poli, jednak v neinerciální vztažné soustavě. Problém je v tom, že i měřidla a stěny zdviže podléhají zkoumaným vlivům, takže je nelze změřit. Nicméně tyto nepřesné úvahy neměly vliv na konečné a správné znění obecné relativity v roce 1915 (Einsteinovi v úvaze o zdviži šlo o náhradu, resp. kompenzaci, gravitačního pole zrychleným pohybem zdviže v opačném směru, než má intenzita pole). Celou problematiku najdete podrobněji v článku na této stránce

   

  Přednášku pořádala Jednota českých matematiků a fyziků, pobočný spolek Hradec Králové, ve spolupráci s katedrou fyziky Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové.

    • Více z Novinky

IMG_20161011_151418 IMG_20161011_151559_HDR

Naposledy upraveno: Vávrová Kristýna, 14.10.2016 14:10