21.11.2018

  Univerzita Hradec Králové jmenovala své první emeritní profesory. Oba z Přírodovědecké fakulty

  Letošní 21. listopad je už navždy zapsán do kroniky Univerzity Hradec Králové – oficiálně totiž byli jmenováni historicky první emeritní profesoři naší univerzity. Této v akademickém prostředí nejvyšší pocty se dostalo významnému matematikovi prof. RNDr. Františku Kuřinovi, CSc., a fyzikovi prof. Ing. Bohumilu Vybíralovi, CSc. Domovskou (a právem hrdou) fakultou obou je Přírodovědecká fakulta UHK.


  Doživotně udělovaný status emeritního profesora je předně vyjádřením ocenění a úcty celoživotním výsledkům vynikajících profesorů univerzity: „Jmenování prvních emeritních profesorů nám připomíná bohatou historii a pevné základy, na kterých stojí hodnoty současné Univerzity Hradec Králové. V roce 2019 si je navíc připomeneme i oslavou 60 let od založení Pedagogického institutu, předchůdce UHK. Jsem hrdý, že mohu ocenit právě tyto vědecké osobnosti a jejich celoživotní dílo – dnes už nedílnou součást vývoje naší školy,“ řekl rektor UHK Kamil Kuča.

  Za emeritního profesora může být navržena osobnost s výjimečnými zásluhami o rozvoj UHK nebo některé z jejích fakult, jehož práce vykazuje vysokou pedagogickou a vědeckou erudici a nesporné výsledky včetně uznání mezinárodní vědeckou komunitou. A právě tyto kvality beze zbytku charakterizují oba jmenované. „Těší mě, že jsem mohl mít tu čest a na jmenování emeritním profesorem navrhnout právě tyto dva kolegy neodmyslitelně spjaté právě s Přírodovědeckou fakultou UHK. Za léta jejich působení ovlivnili nejen své obory, ale i generace studentů, mě nevyjímaje,“ uvedl děkan PřF UHK Pavel Trojovský.

  Emeritním profesorům přísluší nadále vybraná práva člena akademické obce (např. konat přednášky): „Vědcem člověk nepřestane být ze dne na den jen proto, že odejde do penze, jsem tedy rád, že tyto kolegy budu na univerzitě i nadále potkávat a sledovat jejich další vědeckou práci,“ uzavřel rektor Kamil Kuča.

  Zleva: Doc. Jan Kříž, Prof. František Kuřina, Prof. Bohumil Vybíral, Doc. Pavel Trojovský 


  prof. Ing. Bohumil Vybíral, CSc.
  Prof. Bohumil Vybíral za svou dosavadní vědeckou kariéru od roku 1959 publikoval na 285 vědeckých a odborných statí, učebních textů a knih a kromě toho získal 6 patentů na vynálezy. Věnuje se také péči o mladé fyzikální talenty, které dovedl až na mezinárodní fyzikální olympiády. Na univerzitě začal působit v roce 1978 na katedře fyziky, nejprve jako docent a od roku 1997 jako profesor pro obor fyzika.
  Nesmazatelně se zapsal do dnešní podoby UHK, když jako prorektor pro rozvoj a prorektor pro výstavbu 13 let organizoval územní řízení pro výstavbu kampusu Na Soutoku, stavební řízení a vlastní stavbu Objektu společné výuky (v letech 1995–1997) a budovy Fakulty informatiky a managementu UHK. Připravoval přechod Vysoké školy pedagogické na Univerzitu Hradec Králové, také tehdejší první statut UHK a všechny vnitřní předpisy, znak a insignie naší univerzity. Jako pověřený děkan stál i u zrodu Fakulty humanitních studií (dnes Filozofické fakulty UHK, 2005–2006) a Přírodovědecké fakulty (2010–2011). 

  prof. RNDr. František Kuřina, CSc.
  O nic méně aktivním byl ve svém díle prof. František Kuřina, který svým pedagogickým působením ovlivnil nejednu generaci učitelů matematiky v Královehradeckém kraji, kde na tehdejší Pedagogický institut nastoupil v roce 1960. Na katedře matematiky zde byl zaměstnán jako odborný asistent, od roku 1990 jako docent a od roku 1997 jako profesor pro obor didaktika matematiky. Jako vyučující se věnoval přednáškám a cvičením zejména z geometrie a didaktiky matematiky. Dosud publikoval na 484 vědeckých článků či odborných statí, osm monografií, čtyři učebnice univerzitní a 27 učebnic pro základní školu. Souběžně s pedagogickou praxí rozvíjel svoji vědeckou činnost a stal se jedním z několika mezinárodně uznávaných didaktiků matematiky českého původu. Z jeho nejvýraznějších prací uveďme např. Umění vidět v matematice, monografie Dítě, škola a matematika (společně s prof. Milanem Hejným) nebo spoluautorství několika řad učebnic, např. v nakladatelství Prometheus (Svět čísel a tvarů) a Matematickém ústavu AVČR (Matematika pro základní školu). Z iniciativy UNESCO vyšly jeho práce i v řadě dalších jazyků (např. čínsky, japonsky a arabsky).
  Unikátním způsobem se také snaží popularizovat matematiku, zejména svoji milovanou geometrii, a to skrze umění – je zapáleným fotografem a na jeho snímcích se často snoubí krása matematiky kolem nás a města Hradec Králové.
     • Více z Novinky

DSC_0429_edited DSC_0413 DSC_0435 DSC_0396 DSC_0405

Naposledy upraveno: Vávrová Kristýna, 21.11.2018 16:18