21.04.2017

  Using Biology, Chemistry and Physics to understand and treat Alzheimer’s disease - záznam přednášky

  Dne 4. 4. 2017 proslovil na PřF UHK přednášku prof. Frank Gunn-Moore BSc PhD FRSB z University of St Andrews.


  Přednáška na téma  Using Biology, Chemistry and Physics to understand and treat Alzheimer’s disease se konala v Aule PřF a přilákala velké množství zájemců.
   

  Pro ty, kteří se jí nemohli z časových důvodů zúčasnit, jsme připravili její záznam, který najdete zde.


  Prof. Gunn-Moore v přednášce představil biomolekulární a biofyzikální metody, které používá jeho tým při sledování růstu a vývoje lidských neuronů, identifikaci nových genů zapojených do rozvoje neurodegenerativních onemocnění, laserové biofotonické experimenty, identifikaci nových molekulárních cílů pro léčbu raných fází Alzheimerovy nemoci ad.


  O přednášejícím
  Prof. Frank Gunn-Moore BSc PhD FRSB je profesorem molekulární neurobiologie a vedoucí biologického výzkumu na University of St Andrews.
  Zabývá se interdisciplinárním přístupem kombinujícím biologické, fyzikální a chemické postupy při výzkumu nervových buněk a neurodegenerativních onemocnění (např. Alzheimerovy nemoci).
  Je autorem více než 120 vědeckých prací a spoluatorem nové technologie umožňující kontrolovaný růst a třídění buněk pomocí světla. 

  Spolupracuje s PřF při výzkumu nových léčiv Alzheimerovy nemoci (již 14 společných článků). 

 • Více z Novinky

Naposledy upraveno: Vávrová Kristýna, 21.4.2017 11:56