22.06.2018

  V nové předmětové soutěži vybojoval český fyzikální tým bronzovou medaili

  Ve dnech 28. května až 1. června 2018 pořádalo Ministerstvo školství a vědy Ruské federace v Moskvě 2. ročník Evropské fyzikální olympiády – vrcholové evropské soutěže středoškolských studentů ve fyzice zaměřené na kreativní myšlení a vlastní invenci. Český tým, který se soutěže účastnil poprvé, si z něj rovnou odvezl bronzovou medaili.


  Celkem se zúčastnilo 93 studentů z 19 států Evropy, bronzovou medaili vybojovala Kateřina Rosická. Výběr a přípravu soutěžících i samotné vedení celého týmu měla na starosti Katedra fyziky Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové. „Prvního ročníku jsme se bohužel nemohli zúčastnit kvůli nedostatku financí, letos se nám podařilo uhradit výjezd české delegace z vlastních prostředků Jednoty českých matematiků a fyziků a ze sponzorských darů společnosti ČEZ,“ říká o nelehké situaci při práci s nadanými studenty dr. Filip Studnička, který český tým do Ruska doprovázel. 

  Evropská fyzikální olympiáda (EFO) je nová předmětová soutěž založená vedoucími a bývalými účastníky Mezinárodní fyzikální olympiády (MFO) jako odpověď na další kontinentální fyzikální olympiády (např. Asijská fyzikální olympiáda) ve snaze zavést novou evropskou tradici a také jako snaha vnést nové nápady do již zavedených soutěží. EFO je zaměřeno na nový typ řešených problémů založených více na fyzikálním myšlení a vlastní invenci. Testuje tedy velice reálně kreativní myšlení potřebné v dalším odborném rozvoji, na rozdíl od náročných „školních“ úloh některých dalších olympiád.
  Studenti jsou pro tuto soutěž vybírání podle několika kritérií. Vybraní studenti např. nesmí být v maturitním ročníku nebo nesmí být vybráni pro cestu na Mezinárodní fyzikální olympiádu atd. Díky tomu se této vrcholové soutěže mohou zúčastnit i studenti, kteří nebyli vybrání do mezinárodní reprezentace. Jak ukázal letošní úspěch, rozdíly ve znalostech na této úrovni jsou mezi nimi již minimální: „Vzhledem k tomu, že český tým byl složen z mladších studentů a že řada států na soutěž vyslala své týmy, které míří rovněž na MFO a absolvovali tedy výrazně delší přípravu, lze tento výsledek považovat za mimořádný úspěch,“ popisuje dr. Studnička a dodává, že tak tento způsob výběru týmu motivuje větší počet studentů k účasti v soutěžích a rozvíjí tak více talentů naráz. 

  Pro studenty je největším úspěchem to, že se mohli této soutěže zúčastnit, což samo o sobě značí, že patří mezi českou špičku, se kterou musí konkurence v zahraničí počítat: „Příští EFO proběhne v červnu 2019 v Lotyšské republice. Česká republika již obdržela pozvání k účasti a nezbývá tak než doufat, že se podaří i v následujících letech získat finance pro podporu nadaných talentovaných studentů. Česká republika rozhodně dlouhodobě ukazuje, že o talentované studenty nemá nouzi a je třeba to v zahraničí ukázat,“ uzavírá Filip Studnička.


    • Více z Novinky

Naposledy upraveno: Vávrová Kristýna, 22.6.2018 15:17