22.06.2015 - 22.08.2015

  Vychází monografie „Oborové didaktiky: vývoj – stav – perspektivy“

  Oborové didaktiky jsou vědními disciplínami zaměřenými na oborově specifickou dimenzi vyučování a učení ve škole i mimo ni.

  V nakladatelství Masarykovy univerzity Munipress právě vychází komplexní monografie "Oborové didaktiky: vývoj – stav – perspektivy", v jejímž širokém autorském kolektivu pracoval i prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D., vedoucí Výzkumného týmu Přírodovědecké fakulty UHK Oborové didaktiky přírodovědných předmětů, matematiky a informatiky.
  Oborové didaktiky jsou vědními disciplínami zaměřenými na oborově specifickou dimenzi vyučování a učení ve škole i mimo ni. Jejich agenda sahá od vymezování a zdůvodňování cílů oborového vyučování a učení přes výběr, legitimizaci a didaktickou transformaci obsahů až k metodické strukturaci učebních procesů. Problémem českého školství je, že oborové didaktiky u nás nebyly po dlouhou dobu s náležitými nároky systematicky pěstovány. Přesto se rozvinuly do podoby relativně svébytných vědních disciplín, jak o tom svědčí vydaná kniha v editorství členů Akreditační komise prof. I. Stuchlíkové a doc. T. Janíka, jejímž cílem je podat pohled na vývoj a stav oborových didaktik v České republice a naznačit perspektivy jejich dalšího směřování. Plný text knihy je k dispozici v čítárně Masarykovy univerzity na linku
     https://munispace.muni.cz/index.php/munispace/catalog/book/549.
   


 • Více z Novinky

Naposledy upraveno: Lankašová Ilona, 22.6.2015 7:42