16.11.2018

  Výjimečné osobnosti PřF oceněny rektorem UHK

  Při slavnostním Společenském večeru UHK 14. listopadu 2018 u příležitosti Dne boje za svobodu a demokracii bylo i letos oceněno několik mimořádných vědeckých osobností studentů UHK.

  Na návrh Přírodovědecké fakulty ocenil rektor UHK prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D., následující osobnosti spjaté s historií či v současnosti působící na PřF UHK:
   
  Medailí rektora byl oceněn prof. RNDr. PhDr. Zdeněk Půlpán, CSc., který působil na PdF a následně na PřF UHK od roku 1975 až do roku 2015. Výrazně se zasloužil o rozvoj přípravy učitelů matematiky v České republice. Více než deset let působil v roli vedoucího katedry matematiky a v letech 1993 až 1995 děkanem Pedagogické fakulty tehdejší Vysoké školy pedagogické v Hradci Králové. Napsal téměř desítku monografií, řadu učebnic pro ZŠ a mnoho odborných článků o statistickém modelování.
   
  V kategorii mimořádných vědeckých osobností byl oceněn RNDr. Jiří Lipovský, Ph.D. 
  Dr. Lipovský dosahuje ve svém oboru vynikajících výsledků, obzvláště v posledních dvou letech významně narostla jeho publikační aktivita v impaktovaných časopisech. Nejvýraznějším úspěchem je jeho publikace z podzimu 2017 v časopise Journal of Differential Equations, jenž je mezi nejlepšími 5 % časopisů ve své kategorii dle impakt faktoru i tzv. article influence score. Jiří Lipovský publikuje se zahraničními spoluautory, v poslední době především s Pedrem Freitasem z Portugalska, Vladimirem Lotoreichikem z Ruska a Bekirem Canem Lutfuoglu z Turecka. V letech 2015–17 byl řešitel grantového projektu GA ČR, který byl historicky prvním projektem této grantové agentury na PřF UHK. 
   
  V kategorii výjimčných studentů byla oceněna RNDr. Leontýna Břízová
  Doktorandka katedry fyziky Leontýna Břízová již v prvním roce studia dosáhla mimořádných vědeckých úspěchů. Publikovala 1 článek v impaktovaném časopise, 3 články v časopise evidovaném v databázi Scopus a 1 článek ve sborníku evidovaném v databázi Web Of Science. Jelikož jsou všechny práce didakticky orientované, jde skutečně o neobvykle vysokou publikační aktivitu. Kromě toho je velmi aktivní i při popularizačních akcích PřF.
   
  Všem oceněným gratulujeme!
    • Více z Novinky

Naposledy upraveno: Vávrová Kristýna, 16.11.2018 13:30