25.10.2016

  Zahraniční středoškoláci na katedře fyziky

  Dne 21. 10. 2016 navštívili UHK studenti hradeckého Gymnázia Boženy Němcové spolu se studenty z Anglie a Německa, kteří se zde účastnili výměnného studijního programu.


  Dopoledne navštívili rektorát UHK a prohlédli si budovu univerzity, odpoledne byl pak pro ně připraven program na katedře fyziky PřF UHK vedený dr. Šlégrem, dr. Jezberou a Mgr. Veselým. Semináře byly vedeny v anglickém jazyce. 

  Studenti vyslechli přednášku o různých druzích záření, se kterými se dennodenně setkávají. Přednáška byla doplněna praktickými ukázkami vlastností různých druhů ionizujícího a neionizujícího záření a studenti na vlastní oči viděli, že světelné záření nese energii, která může roztočit Crookesův mlýnek. Dozvěděli se, co je vidět v ultrafialovém záření, že radioaktivní záření kolem nás je všudypřítomné, a že dávka záření, kterou obdržíme, vzroste nejen když absolvujeme vyšetření na rentgenu, ale i po snědení banánu.

  Ve fyzikální laboratoři si vyzkoušeli 2 praktická fyzikální měření, speciálně pro ně připravená. První měřilo rychlost zvuku ve vzduchu a provádělo s pomocí 2 mikrofonů různě vzdálených od zdroje zvuku. Pomocí vhodného softwaru se zvuk zaznamenal a z grafu se odečetly doby dosažení zvuku k jednotlivým mikrofonů. Z rozdílů času a známé vzdálenosti mikrofonů dopočítali rychlost zvuku.
  Druhé měření bylo s hranolovým spektrometrem. Studenti pomocí spektrometru odečítali polohy spektrálních čar u heliové výbojky a s pomocí grafu určovali vlnové délky těchto čar. Pro porovnání sledovali i emisní spektra dalších výbojek. Obě měření si postupně provedli všichni studenti a samostatně zpracovali výsledky.
  Gymnázium Boženy Němcové hostilo letos již 20.ročník mezinárodního vědeckého semináře (International Science Seminar). Jedná se o týdenní výměnný pobyt a spolupráci studentů tří škol - kromě Gymnázia Boženy Němcové je zapojeno německé Siebold Gymnasium Wuersburg, anglická škola AKEQMS Lytham. Zahraniční studenti i učitelé jsou ubytováni v rodinách.

    

    • Více z Novinky

DSCN1324-(2) DSCN1333 DSCN1347-(2) DSCN1357-(2)

Naposledy upraveno: Vávrová Kristýna, 26.10.2016 7:38