05.09.2018

  Zahraniční studenti navštěvovali kurz opomíjené matematické disciplíny

  „Propočítané léto“ – i tak by se dala charakterizovat letní škola pořádaná Katedrou matematiky PřF UHK od 3. srpna do 2. září 2018, které se účastnila třicítka zahraničních studentů v rámci programu zahraničních mobilit UHK. Celá škola navázala na Jarní školu diferenciální geometrie a topologie, proběhlou na PřF UHK v květnu 2018. Organizátoři jako téma vybrali tentokrát algebraickou geometrii.

  „Algebraickou geometrii jsme zvolili předně proto, že jde o na mnoha univerzitách opomíjenou část matematiky, která se v nabídce kurzů standardně neobjevuje,“ přibližuje výběr tematického zaměření Dr. Oleksii Kotov, organizátor a zároveň vyučující letní školy. Sám je odborníkem na tuto disciplínu a součástí vědeckého týmu matematiků, kteří se ve svém výzkumu na Katedře matematiky PřF UHK geometrií zabývají.

   

  Přitom aplikace algebraické geometrie jsou možné v mnoha různých vědách a oborech: „Například v teorii strun, která popisuje náš vesmír, dále se běžně používá v teorii kódování,“ doplňuje její využití doc. Anton Galaev, další z organizátorů školy, a dodává, že jsme touto matematickou disciplínou dennodenně obklopeni, aniž bychom si to uvědomovali: „Už jen proces jednoduchého výběru z bankomatu nebo přihlášení do emailového účtu či na sociální sítě, které provádíme téměř denně, je založen na metodách algebraické geometrie.“  A co si pod pojmem algebraická geometrie představit? „Již na středních školách se studenti setkávají se kvadratickými rovnicemi, jejichž řešení dávají dva body na přímce. V matematice a jejích aplikacích se ale můžeme setkat s mnohem složitějšími úlohami, kde místo jedné rovnice s jednou neznámou vznikají komplikované soustavy rovnic (tzv. polynomiální rovnice) s větším počtem neznámých. Ne všechny tyto rovnice se dají vyřešit. Algebraická geometrie nám dává způsob, jak si alespoň částečně představit toto řešení za pomoci geometrie,“ popisuje tuto teoretickou disciplínu doc. Galaev.
   


  Celkem se školy zúčastnilo 32 studentů z Institutu matematiky Akademie věd Ukrajiny v Kyjevě a studenti moskevské Vysoké školy ekonomické z kampusu v Nižním Novgorodu. Kurz byl sestaven takovým způsobem, aby bylo učivo srozumitelné všem jejich úrovním vzdělání – tedy těm, kteří se s algebraickou geometrií teprve seznamovali, i těm, kteří s ní již měli zkušenosti. Speciální páteční semináře byly pak zaměřeny na studenty doktorských programů, kteří prezentovali témata svých dizertačních prací, a tím inspirovali svoje mladší kolegy v jejich budoucím zaměření a výzkumu.

  „Dosavadními dvěma školami jsme, doufejme, založili na naší fakultě novou tradici, která přispěje k matematickému vzdělání nové generace mladých vědců ze všech částí světa,“ uzavírají oba organizátoři.


 • Více z Novinky

Naposledy upraveno: Vávrová Kristýna, 5.9.2018 16:53