Vědecká rada

Složení Vědecké rady Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové

Vědecká rada projednává dlouhodobý záměr fakulty, schvaluje studijní programy, věnuje se habilitačním řízením a řízením ke jmenování profesorů. Předsedou vědecké rady fakulty je děkan a jedna třetina členů je mimo akademickou obec univerzity. 

Složení Vědecké rady PřF UHK podle Zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách, bylo schváleno Akademickým senátem PřF UHK dne 15. května. 2019.

Předseda VR PřF UHK:

doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D.

Interní členové: 

doc. Mgr. Petr Bogusch, Ph.D., Přírodovědecká fakulta Univerzity Hradec  Králové 

doc. RNDr. Pavel Heřman, Dr., Přírodovědecká fakulta Univerzity Hradec  Králové 

doc. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D., Přírodovědecká fakulta Univerzity Hradec  Králové 

prof. Ing. Ondřej Krejcar, Ph.D., Fakulta informatiky a managenentu Univerzity Hradec Králové

prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D., rektor Univerzity Hradec Králové

doc. PharmDr. Kamil Musílek, Ph.D., Přírodovědecká fakulta Univerzity Hradec  Králové 

PhDr. Michal Musílek, Ph.D., Přírodovědecká fakulta Univerzity Hradec  Králové 

doc. RNDr. Pavel Pražák, Ph.D., Fakulta informatiky a managenentu Univerzity Hradec Králové

doc. RNDr. PaedDr. Pavel Trojovský, Ph.D., Přírodovědecká fakulta Univerzity Hradec  Králové 

doc. PhDr. MgA. František Vaníček, Ph.D., Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové

Externí členové:

prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D., Mendělová univerzita Brno, Agronomická fakulta

doc. Ing. Petra Bajerová, Ph.D., Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D., Karlova Univerzita Praha

prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D., Univerzita Karlova Praha, Přírodovědecká fakulta

doc. RNDr. Leoš Dvořák, Ph.D., Univerzita Karlova Praha, Matematicko-fyzikální fakulta

prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc., Univerzita Karlova HK, Farmaceutická fakulta

doc. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D., Masarykova univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta

doc. Mgr. David Krejčiřík, Ph.d., ČVUT Praha, Katedra matematiky 

doc. RNDr. Karol Nemoga, CSc., Matematický ústav SAV, Bratislava

doc. Dr. Ing. Ivan Richter, ČVUT Praha, katedra fyzikální elektroniky

doc. RNDr. Tomáš Roušar, Ph.D., Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Ing. Jiří Seidler, Ph.D., Tepelné hospodářství Hradec Králové

doc. RNDr. Petr Sládek, CSc., Masarykova univerzita Brno, katedra fyziky

doc. RNDr. Andrea Ševčovičová, PhD., Univerzita Komenského, Bratislava, Přírodovědecká fakulta

prof. Ing. Milan Turčáni, Ph.D., Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra, Fakulta přírodních věd

RNDr. Alice Valkárová, DrSc., Univerzita Karlova Praha, Matematicko-fyzikální fakulta

doc. RNDr. Michal Varady, Ph.D., Univerzita J.E. Purkyně, Ústí n.Labem, Přírodovědecká fakulta

prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc.,  Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra, katedra fyziky

doc. PharmDr. Jana Žďarová Karasová, Ph.D., Univerzita J.E. Purkyně, Ústí n.Labem, katedra chemie

 

Jednací řád Vědecké rady PřF UHK

Přístup na portál vědecké radyDokumenty


VybratTypNázevVytvořenVelikost
Veřejné dokumenty
9. 6. 2014 
Interní dokumenty
9. 6. 2014 

Nezobrazí-li se Vám dokumenty v této sekci znamená to, že nemáte dostatečná oprávnění nebo nejste přihlášeni, prosím přihlaste se pro přístup na tuto stránku.

Naposledy upraveno: Polívková Monika, 21.5.2019 12:14