Studijní oddělení fakulty

Studijní oddělení zajišťuje veškerou administrativu související s uchazeči o studium a studenty bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů.

 

Zajišťuje veškerou agendu spojenou s průběhem studia ve vztahu k právním předpisům, vede matriku studentů, která slouží k evidenci o studentech a k rozpočtovým a statistickým účelům, vydává potvrzení o studiu, o vykonaných zápočtech a  zkouškách, doklady o ukončení studia, zajišťuje agendu související s přijímacím řízením a podává informace o přijímacím řízení, poskytuje poradenskou a informační činnost studijního charakteru.


Pro platby za administrativně-správní úkony je určen účet 2733582/0800, variabilní symbol 14990, konstantní symbol 0379.


Pro úhradu poplatků podle § 58 zákona o vysokých školách (poplatky na nadstandardní dobu studia a za další obor studia) je určen účet 35-2733582/0800, variabilní symbol 14666 (za nadstandardní dobu studia), resp. 14777 (za další obor studia).


S veškerými otázkami studijního charakteru se obracejte na Studijní oddělení. Při každé návštěvě tohoto pracoviště se, prosím, prokazujte svým průkazem studenta. Děkujeme.

Úřední hodiny

Úřední hodiny najdete v levém vertikálním menu v záložce Kontakty a úřední hodiny.

Kontakt

Hana Čejková, vedoucí studijního oddělení
a: budova S, místnost 74740 (ul. Hradecká 1285)
t: (+420 49 333) 2721
e: hana.cejkova@uhk.cz


Pro emailové dotazy lze využít i adresu prf.studijni@uhk.cz

 

Korespondenční adresa: Studijní oddělení PřF UHK, Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové

Naposledy upraveno: Polívková Monika, 3.5.2019 8:41