Zahájená řízení

Na Přírodovědecké fakultě byla zahájena habilitační řízení v oboru Didaktika fyziky:

Habilitant: RNDr. Mária Csatáryová, PhD.
Domovské pracoviště: Fakulta humanitních a prírodných vied, Katedra fyziky, matematiky a techniky, Prešovská univerzita v Prešove
Téma habilitační práce: Možnosti implementácie prvkov z astronómie do vyučovania fyziky pomocou počítačového programu Stellarium

 

Habilitant: RNDr. Mgr. Jan Šlégr, Ph.D.
Domovské pracoviště: Přírodovědecká fakulta, Univerzita Hradec Králové
Téma habilitační práce: Vybrané aspekty výuky astrofyziky


 

 


Naposledy upraveno: Vávrová Kristýna, 10.5.2019 11:32