Evropské

CEEPUS (CIII-SK-0714-00-1516 Current Trends in Education and Research of Biotas in Central Europe)
Katedra biologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové se zapojila do grantu CEEPUS (CIII-SK-0714-00-1516 Current Trends in Education and Research of Biotas in Central Europe) společně s Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitře, Slovensko, Univerzitou Adama Mickiewicze v Poznani, Polsko a Univerzitou v Pécsi, Maďarsko. Hlavním cílem grantu je propojení zoologického výzkumu s bioinformatikou a GIS metodami. Hlavním řešitelem je doc. Ivan Baláž z UKF Nitra, řešitelem za UHK je Dr. Petr Bogusch. Grant zajišťuje především zapojení studentů a pedagogů naší fakulty pomocí cest na půdu participujících univerzit do zoologického výzkumu, každý rok pak probíhá společná Letní škola CEEPUS, kterou organizuje vždy jedna participující univerzita.

Didaktika: Člověk a příroda A
 • OP VVV
 • Řešitelé: PeF a FAV ZčU v Plzni
 • Spoluřešitelé: prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D. a kol., PřF UHK
 • Doba řešení 01/2017 – 12/2019

CIVIS: zaostřeno na občanské a sociální kompetence
 • OP VVV
 • Řešitelé: Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání, příspěvková organizace, Brno
 • Spoluřešitelé: prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D. a kol., PřF UHK
 • Doba řešení 10/2016 – 09/2019
Mathematics and Science in Life – MaSciL
 • 7. rámcový program EU
 • Řešitel prof. Dr. Katja Maas z Pedagogische Hochschule ve Freiburgu (Něměcko)
 • Spoluřešitel prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D., KCh UHK
 • Doba řešení 2013 - 2016
Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK - Přifino
 • OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 • Řešitel RNDr. Jan Kříž, Ph.D., KFy UHK
 • Doba řešení 1/2012 – 12/2014
Vzájemným učením – Cool pedagog 21. století
 • OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 • Řešitel RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D., KIn UHK
 • Doba řešení 9/2014 – 7/2015

Věda na dosah ruky - VeNaDO
 • OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 • Řešitel PaedDr. Karel Myška, Ph.D., ÚSP UHK
 • Spoluřešitel PřF UHK
 • Spoluřešitel FIM UHK
 • Doba řešení 3/2014 – 6/2015

 

 

Naposledy upraveno: Vávrová Kristýna, 11.4.2017 15:52