GAČR

Přírodovědecká fakulta Univerzity Hradec Králové v současné době řeší tyto grantové projekty Grantové agentury České republiky:

Juniorský projekt GA ČR: Speciální metriky v supergravitaci a nové G-struktury
 • Hlavní řešitel: Dr. Ioannis Chrysikos, Ph.D. (KMa PřF UHK)
 • Doba řešení: 3/2019 – 12/2021

Standardní projekt GA ČR: Staré sesuvy: skutečně neaktivní?
 • Hlavní řešitel: doc. RNDr. Karel Šilhán Ph.D. (KBi PřF UHK)
 • Spoluřešitel: prof. RNDr. Tomáš Pánek, Ph.D., Ostravská univerzita
 • Doba řešení: 1/2019 – 12/2021
 
Standardní projekt GA ČR: Enkapsulace reaktivátorů cholinesteras pomocí apoferitinu pro zvýšení biodostupnosti v centrálním nervovém systému
 
 • Hlavní řešitel: doc. PharmDr. Kamil Musílek, Ph.D. (KCh PřF UHK)
 • Spoluřešitel: Mgr. Zbyněk Heger Ph.D., Mendelova univerzita v Brně
 • Doba řešení: 1/2019 – 12/2021
 
Standardní projekt GA ČR: Výzkum mechanismu toxicity S-konjugátů aminofenolických léčiv
 
 • Hlavní řešitel: doc. RNDr. Tomáš Roušar Ph.D., Univerzita Pardubice
 • Spoluřešitel: doc. PharmDr. Kamil Musílek, Ph.D. (KCh PřF UHK)
 • Doba řešení: 1/2019 – 12/2021

Standardní projekt GA ČR: Výzkum oxim-CB(7) komplexů při prostupu kvarterních reaktivátorů acetylcholinesterasy do centrálního nervového systému
 • Hlavní řešitel: doc. PharmDr. Jana Žďárská Karasová Ph.D., Ministerstvo obrany, Univerzita obrany
 • Spoluřešitel: Ing. Miroslav Lísa, Ph.D. (KCh PřF)
 • Doba řešení: 1/2018 – 12/2020

Standardní projekt GA ČR: Reaktivátory butyrylcholinesterasy pro přípravu pseudo-katalytických scavengerů využitelných při intoxikacích organofosforovými sloučeninami
 • Hlavní řešitel: doc. PharmDr. Kamil Musílek Ph.D., Fakultní nemocnice Hradec Králové
 • Spoluřešitel: prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D. (KCh PřF UHK)
 • Doba řešení: 1/2018 – 12/2020

Standardní projekt GA ČR: Inhibice signální dráhy JAK/STAT3 v léčbě nádorů
 • Hlavní řešitel: MUDr. Zdeněk Hodný CSc., Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.
 • Spoluřešitel: doc. PharmDr. Kamil Musílek, Ph.D. (KCh PřF UHK)
 • Doba řešení: 1/2018 – 12/2020

Standardní projekt GA ČR: Singulární prostory ze speciální holonomie a foliací
 •  Hlavní řešitel: doc. Anton Galaev Dr. rer. nat., DSc. (KMa PřF UHK)
 •  Spoluřešitel: Dr. Hong Van Le DrSc., Matematický ústav AV ČR, v.v.i.
 •  Doba řešení: 1/2018 – 12/2020

Juniorský projekt GA ČR: Trade-off mezi radiálním růstem kmene a výnosem ovoce ve vztahu k vlastnostem xylému u roubovaných jabloní a hrušní
 • Řešitel: RNDr. Lenka Plavcová, Ph.D. (KBi PřF UHK)
 • Doba řešení: 1/2018 – 12/2020

Název projektu: Lokalizované elektronické efekty navazování protilátek na nanokompozitních materiálech
Řešitel: doc. RNDr. Bohuslav Rezek Ph.D.
Spoluřešitelé: prof. Ing. Kamil Kuča Ph.D. (KCh, PřF, UHK) a Ing. Štěpán Potocký Ph.D.
Doba řešení projektu: leden 2017 - prosinec 2019


Název projektu: Spektrální a rezonanční vlastnosti kvantových modelů
Řešitel: RNDr. Jiří Lipovský, Ph.D.
Doba řešení projektu: leden 2015 - prosinec 2017
 

Naposledy upraveno: Vávrová Kristýna, 24.4.2019 8:58