MZČR

MZ ČR: PREVENCE STÁRNUTÍ – Simultánní modulace ABAD a mTOR signální dráhy
  • Hlavní řešitel: prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D. (KCh, PřF)
  • Doba řešení: 5/2019 – 12/2022

MZ ČR: STAT3 inhibitory jako nástroj eliminace negativních účinků chemoterapie
  • Hlavní řešitel: RNDr. Milan Reiniš, CSc., Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
  • Spoluřešitel: doc. PharmDr. Kamil Musílek, Ph.D. (KCh, PřF)
  • Doba řešení: 5/2018 – 4/2022

Naposledy upraveno: Vávrová Kristýna, 24.4.2019 9:0