MZeČR

MZe ČR, program ZEMĚ: Moderní postupy v závlahovém režimu ovocných dřevin v podmínkách vodního deficitu
 
  • Hlavní řešitel: Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o., Ing. Martin Mészáros Ph.D.
  • Spoluřešitel 1: Český hydrometeorologický ústav
  • Spoluřešitel 2: PATRIA Kobylí, a.s.
  • Spoluřešitel 3: Petr Kareš
  • Spolurešitel 4: RNDr. Tomáš Litschmann
  • Spoluřešitel 5: Univerzita Hradec Králové, Přírodovědecká fakulta, katedra biologie a katedra kybernetiky, klíčová osoba řešitelského týmu RNDr. Lenka Plavcová, Ph.D. 
  • Spoluřešitel 6: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
  • Doba řešení: 1/2019 – 12/2023

Naposledy upraveno: Administrátor webového portálu, 11.1.2019 9:50