Rigorózní řízení

Přírodovědecká fakulta UHK získala oprávnění konat státní rigorózní zkoušky a udělovat titul RNDr.

Navazující magisterský studijní program Biologie se studijním oborem Systematická biologie a ekologie.

Povinné předměty:    
1) Obhajoba rigorózní práce
2) Systematická biologie a ekologie

Povinně-volitelné předměty:   
1) Metody biologického výzkumu
2) Teorie vzdělávání v biologii

Navazující magisterský studijní program Biologie se studijním oborem Učitelství biologie pro střední školy.

Povinné předměty:    
1) Obhajoba rigorózní práce
2) Systematická biologie a ekologie

Povinně-volitelné předměty:
1) Metody pedagogického výzkumu
2) Teorie vzdělávání v biologii

Navazující magisterský studijní program Fyzika se studijním oborem Fyzikální měření a modelování.

Povinné předměty:    
1) Obhajoba rigorózní práce
2) Teoretická fyzika.

Povinně-volitelné předměty:   
1) Historie a filozofie fyziky
2) Metody výzkumu ve fyzice
3) Teorie vzdělávání ve fyzice

Navazující magisterský studijní programu Fyzika se studijním oborem Učitelství fyziky pro střední školy.

Povinné předměty: 
1) Obhajoba rigorózní práce
2) Teoretická fyzika

Povinně-volitelné předměty:   
1) Historie a filozofie fyziky
2) Metodologie pedagogického výzkumu
3) Teorie vzdělávání ve fyzice

Navazující magisterský studijní program Chemie se studijním oborem Učitelství chemie pro střední školy.

Povinné předměty: 
1) Obhajoba rigorózní práce
2) Státní rigorózní zkouška z chemie

Povinně-volitelné předměty
1) Historie a filozofie chemie
2) Metody výzkumu v chemickém vzdělávání
3) Teorie vzdělávání v chemii


Uchazeči o přijetí do rigorózního řízení mohou podávat přihlášky na referát vědy, výzkumu a studijních záležitostí průběžně po celý rok.

Více informací: Hana Čejková (Studijní oddělení PřF UHK, budova S, místnost 74740).

Přihláška ke státní rigorózní zkoušce
Řád pro státní rigorózní zkoušky PřF UHK
Stanovení administrativního poplatku za habilitační a rigorózní řízení na PřF UHK
Metodické pokyny pro vypracování vysokoškolských kvalifikačních prací

Řád pro nakládání se školními a některými jinými autorskými díly na UHK
Licenční smlouva o užití vysokoškolské závěrečné práce


Okruhy otázek:
Studijní obor Učitelství chemie pro střední školy
Studijní obor Učitelství biologie pro střední školy
Studijní obor Učitelství fyziky pro střední školy
Studijní obor Fyzikální měření a modelování
Studijní obor Systematická biologie a ekologie


 Dokumenty


VybratTypNázevVytvořenVelikost
Veřejné dokumenty
27. 5. 2015 
Interní dokumenty
27. 5. 2015 

Nezobrazí-li se Vám dokumenty v této sekci znamená to, že nemáte dostatečná oprávnění nebo nejste přihlášeni, prosím přihlaste se pro přístup na tuto stránku.

Naposledy upraveno: Vávrová Kristýna, 24.8.2018 13:45