Výzkumné týmy 2016

V roce 2016 byly financovány tři excelentní výzkumné týmy s následujícími názvy:
 • Oborové didaktiky přírodovědných předmětů, matematiky a informatiky
 • Aplikovaná matematika
 • Výzkumný tým zaměřený na biologické a chemické obory
 
Oborové didaktiky přírodovědných předmětů, matematiky a informatiky
Vědní oblast: Oborové didaktiky (didaktika matematiky, didaktika fyziky, didaktika
chemie, didaktika biologie a didaktika informatiky)
Specifické výzkumné cíle pro jednotlivé oborové didaktiky na PřF UHK:
 •  Interakce reálného a virtuálního prostředí ve výuce přírodovědných předmětů (didaktika chemie, didaktika fyziky, didaktika biologie, didaktika informatiky)
 • Analýzy průběhu vyučovacího procesu z hlediska interakcí mezi učitelem a žáky
(didaktika chemie, didaktika fyziky)
 • Specifika práce s talentovanými žáky (didaktika fyziky, didaktika chemie)
 • Environmentální aspekty výuky přírodovědných předmětů (didaktika biologie, didaktika chemie, didaktika fyziky)
 • Studium vyjadřování v matematice a problémů reprezentace poznatků (didaktika
matematiky, didaktika informatiky),
 • Modelování fyzikálních, chemických a biologických procesů pro potřeby výuky
přírodovědných předmětů (didaktika informatiky, didaktika fyziky, didaktika biologie,
didaktika chemie)
 • Způsoby prezentace vztahu struktura-vlastnosti chemických látek a jejich ověření ve výuce
chemie (didaktika chemie)
 • Čtenářská gramotnost, srozumitelnost učebnic a podmínky pro řešení úloh (didaktika
fyziky, didaktika chemie)
 • Zvyšování zájmu žáků základních a středních škol o přírodovědné a technické předměty
(didaktika fyziky, didaktika chemie, didaktika biologie, didaktika informatiky, didaktika
matematiky)
 • Interpretace školní matematiky jako matematiky aplikované (didaktika matematiky)
 
 
Aplikovaná matematika
Vědní oblast: Matematika, fyzika, informatika
Hlavní směry výzkumu:
 • Nelineární analýza
 • Algebraická a elementární teorie čísel
 • Kvantová dynamika
 • Analýza dat
 • Výškový monitoring biologických systémů
 
 
Výzkumný tým zaměřený na biologické a chemické obory
Vědní oblast: Biologie-chemie
Oblasti výzkumu:
 • Zoologie
 • fyziologie rostlin, kontaminantů prostředí a lesních ekosystémů
 • botanika
 • mykotoxiny
 • analytická chemie
 • bioorganická chemie
 
 


Dokumenty


VybratTypNázevVytvořenVelikost
Veřejné dokumenty
15. 11. 2016 
Interní dokumenty
15. 11. 2016 

Nezobrazí-li se Vám dokumenty v této sekci znamená to, že nemáte dostatečná oprávnění nebo nejste přihlášeni, prosím přihlaste se pro přístup na tuto stránku.

Naposledy upraveno: Vávrová Kristýna, 1.6.2017 13:39