Výzkumné týmy 2017

V roce 2017 jsou financovány tři excelentní výzkumné týmy s následujícími názvy:
  • Oborové didaktiky přírodovědných předmětů, matematiky a informatiky
  • Aplikovaná matematika
  • Výzkumný tým zaměřený na biologické a chemické obory
 
Oborové didaktiky přírodovědných předmětů, matematiky a informatiky
Vědní oblast: Oborové didaktiky (didaktika matematiky, didaktika fyziky, didaktika
chemie, didaktika biologie a didaktika informatiky)

Specifické výzkumné cíle pro jednotlivé oborové didaktiky na PřF UHK:
o   Interakce reálného a virtuálního prostředí ve výuce přírodovědných předmětů (didaktika chemie, didaktika fyziky, didaktika biologie, didaktika informatiky)
o   Analýzy průběhu vyučovacího procesu z hlediska interakcí mezi učitelem a žáky (didaktika chemie, didaktika fyziky)
o   Specifika práce s talentovanými žáky (didaktika fyziky, didaktika chemie)
o   Environmentální aspekty výuky přírodovědných předmětů (didaktika biologie, didaktika chemie, didaktika fyziky)
o   Studium vyjadřování v matematice a problémů reprezentace poznatků (didaktika matematiky, didaktika informatiky),
o   Modelování fyzikálních, chemických a biologických procesů pro potřeby výuky přírodovědných předmětů (didaktika informatiky, didaktika fyziky, didaktika biologie, didaktika chemie)
o   Způsoby prezentace vztahu struktura-vlastnosti chemických látek a jejich ověření ve výuce chemie (didaktika chemie)
o   Čtenářská gramotnost, srozumitelnost učebnic a podmínky pro řešení úloh (didaktika fyziky, didaktika chemie)
o   Zvyšování zájmu žáků základních a středních škol o přírodovědné a technické předměty (didaktika fyziky, didaktika chemie, didaktika biologie, didaktika informatiky, didaktika matematiky)
o   Interpretace školní matematiky jako matematiky aplikované (didaktika matematiky)
 

Aplikovaná matematika
Vědní oblast: Matematika, fyzika, informatika

Hlavní směry výzkumu:
o   Diferenciální geometrie
o   Algebraická a elementární teorie čísel
o   Kvantová dynamika
o   Analýza dat
o   Výškový monitoring biologických systémů
o   Kombinatorická optimalizace
 


Výzkumný tým zaměřený na biologické a chemické obory
Vědní oblast: Biologie-chemie

Oblasti výzkumu:
o   Zoologie
o   Fyziologie rostlin, kontaminantů prostředí a lesních ekosystémů
o   Botanika
o   Mykotoxiny
o   Analytická chemie
o   Bioorganická chemieDokumenty


VybratTypNázevVytvořenVelikost
Veřejné dokumenty
3. 1. 2017 
Interní dokumenty
3. 1. 2017 

Nezobrazí-li se Vám dokumenty v této sekci znamená to, že nemáte dostatečná oprávnění nebo nejste přihlášeni, prosím přihlaste se pro přístup na tuto stránku.

Naposledy upraveno: Vávrová Kristýna, 1.6.2017 13:45