Studentské mobility

Přírodovědecká fakulta vyhlašuje výběrové řízení
na studijní pobyty a pracovní stáže
na zahraničních univerzitách/institucích v rámci programu Erasmus+ na zimní a letní semestr akademického roku 2019/2020

 

Podmínky:

 • žadatel je občanem ČR nebo má trvalý pobyt v ČR nebo mu byl přidělen status uprchlíka nebo je občanem země, která se účastní Programu celoživotního učení,
 • účastník je studentem (absolventem) akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu v prezenční či kombinované formě na Přírodovědecké fakultě UHK,

-       v době výjezdu na studijní pobyt musí mít žadatel ukončen jeden rok studia na UHK,
-      po celou dobu pobytu nesmí studium přerušit nebo ukončit.

Kritéria:
Studijní prospěch, soulad studijního oboru, zapojení do aktivit, ročník studia, pořadí došlé přihlášky.
 
Seznam nabízených univerzit (s uvedením přednostně obsazovaných oborů):

 • Friedrich Alexander Universität Erlangen-Nürnberg, SRN - obor: učitelství přírodovědných předmětů (chemie)
 • Ruhr-University Bochum, SRN – obor: chemie
 • University of Zagreb, Chorvatsko – obory: biologie, chemie, matematika
 • Rey Juan Carlos University, Španělsko – obor: biologie
 • University of Granada, Španělsko - obory: informační a komunikační technologie (pouze pro bakalářské studium), matematika
 • University La Laguna, Tenerife, Španělsko – obory: chemie a ICT (nutná je znalost španělštiny)
 • Šiauliai University, Litva – obory: učitelství matematiky a přírodovědných předmětů
 • Riga Teacher Training and Education. Management  Academy, Lotyšsko - obory: učitelství matematiky a přírodovědných předmětů
 • Universidade de Evora, Portugalsko - obory: chemie
 • Polytechnic Institute of Porto, Portugalsko – obory: matematika, informační a komunikační technologie
 • Polytechnic Institute of Braganca, Portugalsko – obory: chemie, biologie
 • Uniwersytet Slaşki Katowice, Polsko - obor: matematika
 • Pedagogical University Krakow, Polsko - obory: chemie
 • Uniwersytet im. A. Mickiewicza Pozńan, Polsko - obory: chemie
 • Warsaw University of Life Sciences, Polsko - obory: biologie
 • Institute of Physics, Polish Academy of Sciences, Polsko – obor: fyzika
 • Nicolaus Copernicus University in Torún, Polsko – obor: biologie
 • Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Polsko – obory: biologie, chemie, matematika, ICT
 • Transilvania University of Brasov, Rumunsko- obory: matematika, informační a komunikační technologie
 • Babes-Bolyai University in Kluz, Rumunsko – obory: učitelství přírodovědných předmětů, matematika, ICT
 • University Politehnica of Bucharest, Rumunsko – obory: chemie, informační a komunikační technologie
 • Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovensko - obory: chemie
 • Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovensko - obory: biologie, chemie, fyzika, matematika, ICT
 • Prešovská univerzita Prešov, Slovensko - obor: fyzika
 • Katolícka univerzita v Ružomberku, Slovensko – obory: biologie, chemie, fyzika, matematika, ICT
 • Univerzita J. Selyeho, Komárno, Slovensko – obory: učitelství matematiky a přírodovědných předmětů
 • Akdeniz Univerzity, Turecko - obor: fyzika
 • Sakarya Univerzity, Turecko  - obory: chemie
 • Istanbul Arel University, Turecko – obor: chemie
 • Kadir Has University, Turecko – obor: chemie
 • NTNU Trondheim, Norsko - obory: učitelství přírodovědných předmětů a matematiky pro ZŠ
 • Universitá degli Studi di Trento, Itálie – obor: matematika

 
K dispozici jsou stipendia pro studijní pobyty (3–5 měsíců) a stipendia pro pracovní stáže (2 - 3 měsíce).
 
Náležitosti přihlášky:
Jméno a příjmení studenta, studijní obor a ročník studia, jazykové znalosti, zapojení do výzkumných a jiných aktivit na PřF, vybraná vysoká škola (možno uvést více včetně preference).

 
Vyplněné přihlášky zasílejte a další informace žádejte
na referátu pro mobility a zahraniční vztahy PřF,
Mgr. Pavla Holubová, pavla.holubova@uhk.cz do 30. 04. 2019 včetně. 


Erasmus - jak na to?


O programu Erasmus+ 


Kam na ERASMUS? Inspiruj se!

http://erasmus-databaze.naep.cz/modules/erasmus/ – databáze závěrečných zpráv studentů ERASMUS
https://erasmusintern.org/ – nabídky stáží
www.eurasmus.com – možnosti ubytování pro studenty

http://stazujeme.cz/
http://www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-vysokoskolske-vzdelavani/pro-studenty/
http://www.iagora.com/work/en/internships
http://www.globalplacement.com/
https://ec.europa.eu/eures/page/index
https://www.entrypark.com/home
http://leonet.globalplacement.com
http://ecs.ihu.edu.gr/co/erasmus/list-erasmus-placement-offers
http://web.saaic.sk/llp/sk/doc/rozne/09_ERA_EN_Uzitocne_linky.pdf
http://www.praxisnetwork.eu/
http://www.eurodesk.cz/

 

Nově mohou studenti obdržet i stipendium pro mobility studentů - podrobnosti a výše stipendií zde.


Před odjezdem

 1. Podívejte se do našeho seznamu Erasmus smluv a vyberte si školu - doporučujeme vybrat ještě alespoň dvě záložní varianty. Seznam naleznete zde a výši poskytovaného stipendia zde.

 2. Vyplňte přihlášku. Podepsanou ji odevzdejte Mgr. Pavle Holubové (pavla.holubova@uhk.cz, budova S, 4. patro - vedle studijního oddělení).

 3. Po vyhlášení výsledků výběrového řízení společně s katedrálním koordinátorem vyplňte Learning Agreement (LA - studijní pobyty, LA - praktické stáže). Katedrální koordinátor mobilit vám pomůže s výběrem vhodných předmětů, které budou korespondovat s vaším studijním plánem a které mohou být po návratu uznány. Student musí během pobytu na partnerské instituci získat z předmětů schválených ve studijní smlouvě minimálně 15 kreditů ECTS za každý semestr (doporučení – zapište si větší počet předmětů/kreditů). 

 4. Vyplněný a podepsaný Learning Agreement (LA) zašlete přijímající instituci, která ho potvrdí a pošle zpět. Takto potvrzený LA zašlete Mgr. Pavle Holubové.

 5. Každý student vyjíždějící do zahraničí v rámci studia má povinnost uzavřít před cestou cestovní pojištění - specifikace pojištění dle Směrnice kvestora č. 2/2013. Můžete využít pojistnou smlouvu UHK uzavřenou se společností ERV pojišťovna, a.s.

 6. Předvyplňte účastnickou smlovu (pro studijní pobyty zde, pro praktické stáže zde). Vyplňte v ní tabulku s osobními údaji a další žlutě označená místa a elektronicky zašlete Mgr. Pavle Holubové.

 7. Vyplňte v aplikaci Online Linguistic Support (OLS) jazykový test, přístup dostanete emailem.


Během mobility

 1. V případě změn v LA vyplňte část formuláře BĚHEM MOBILITY (During the Mobility), nechte potvrdit přijímající institucí a katedrálnímu koordinátorovi mobilit.

 2. Prodloužení studia na zahraniční univerzitě lze po dohodě s přijímající organizací a PřF UHK.


Po příjezdu

 1. Odevzdejte katedrálnímu koordinátorovi mobilit: 

  • ​Přehled dosažených výsledků studia (Transcript of Records)

  • Potvrzení o délce studia (součást nebo příloha Transcript of Records).

 2. Vyplňte závěrečnou zprávu formou on-line dotazníku v aplikaci Mobility Tool a doplňkovou závěrečnou zprávu v  databázi Erasmus+, přístupy obdržíte emailem. 

 3. Vyplňte v aplikaci OLS závěrečný jazykový test.

 4. Na katedře proběhne kontrola splněných předmětů a jejich uznání.

 

 

 Dokumenty


VybratTypNázevVytvořenVelikost
Veřejné dokumenty
6. 8. 2014 
Interní dokumenty
6. 8. 2014 

Nezobrazí-li se Vám dokumenty v této sekci znamená to, že nemáte dostatečná oprávnění nebo nejste přihlášeni, prosím přihlaste se pro přístup na tuto stránku.

Naposledy upraveno: Vávrová Kristýna, 15.4.2019 10:7