Ostatní mobility

 

Ostatní mobility


O mezinárodních programech 


Nově mohou studenti obdržet i stipendium pro mobility studentů - podrobnosti a výše stipendií zde.


Před odjezdem

 1. Podívejte se do seznamu bilaterálních smluv PřF nebo seznamu smluv UHK  a vyberte si školu - doporučujeme vybrat ještě jednu záložní variantu. 
  Vyplňte přihlášku. Podepsanou ji odevzdejte Mgr. Pavle Holubové (pavla.holubova@uhk.cz, budova S, 4. patro - vedle studijního oddělení).

 2. Po vyhlášení výsledků výběrového řízení společně s katedrálním koordinátorem vyplňte Learning Agreement. Katedrální koordinátor mobilit vám pomůže s výběrem vhodných předmětů a programem stáže, které budou korespondovat s vaším studijním plánem.
 3. Vyplněný a podepsaný Learning Agreement (LA) zašlete přijímající instituci, která ho potvrdí a pošle zpět. Takto potvrzený LA zašlete Mgr. Pavle Holubové .

 4. Každý student vyjíždějící do zahraničí v rámci studia má povinnost uzavřít před cestou cestovní pojištění - specifikace pojištění dle Směrnice kvestora č. 2/2013. Můžete využít pojistnou smlouvu UHK uzavřenou se společností ERV pojišťovna, a.s.

 5. Vyplňte účastnickou smlovu


Během mobility

 1. Případné změny ve studijním plánu konzultujte s katedrálním koordinátorem.

 2. Prodloužení studia na zahraniční univerzitě lze po dohodě s přijímající organizací a PřF UHK.


Po příjezdu

 1. Odevzdejte katedrálnímu koordinátorovi vyplněný Learning Agreement s podpisem odpovědné osoby z přijímací instituce. 
   
 2. Vyplněnou závěrečnou zprávu dle osnovy předejte katedrálnímu koordinátorovi. 
 3. Na katedře proběhne kontrola splněných předmětů a jejich uznání.

 


Dokumenty


VybratTypNázevVytvořenVelikost
Veřejné dokumenty
8. 8. 2014 
Interní dokumenty
8. 8. 2014 

Nezobrazí-li se Vám dokumenty v této sekci znamená to, že nemáte dostatečná oprávnění nebo nejste přihlášeni, prosím přihlaste se pro přístup na tuto stránku.

Naposledy upraveno: Vávrová Kristýna, 12.12.2018 13:16