Archivní fondy

Archiv UHK spravuje následující archivní fondy:
  1. Pedagogický institut Hradec Králové 1959-1964
  2. Pedagogická fakulta Hradec Králové 1964-1992
  3. Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta 1992-2000
  4. Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu 1992-2000
  5. Univerzita Hradec Králové, Rektorát 1992-2000
  6. Sbírka vysokoškolských závěrečných prací Univerzity Hradec Králové 1962-2006
  7. Macek Zdeněk, prof. PhDr., CSc. (1930) 1970-2006
  8. Sbírka fotografií
  9. Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta

Fond Pedagogický institut Hradec Králové je zpracován a je k dispozici jeho archivní inventář. Fondy č. 2 – 5 také obsahují materiály ze života a činnosti univerzity a jsou v současné době nepřístupné. Na jejich uspořádání a následném zpřístupnění archiváři průběžně pracují.
Jediným fondem, který je využíván badateli z řad studentů v rámci zvláštního režimu, je Sbírka vysokoškolských závěrečných prací Univerzity Hradec Králové. Sbírka je částečně katalogizována, její soupis zpřístupňuje online katalog vysokoškolských závěrečných prací na adrese http://evskp.uhk.cz.
Archiv UHK též spravuje odbornou pozůstalost prof. PhDr. Zdeňka Macka, CSc. Tento fond je zatím nepřístupný.

Naposledy upraveno: Čáslava Karel, 12.2.2015 15:5