Investiční oddělení

​Investiční oddělení zabezpečuje přípravu a realizaci investiční výstavby nových a rekonstrukce stávajících univerzitních budov. Při tom spolupracuje zejména s odborem reprodukce majetku MŠMT, úřady územní správy, projekčními organizacemi a dodavatelskými firmami.


Investiční oddělení dále zajišťuje následující činnosti:

  • Koordinaci a stanovování koncepčních záměrů investičních činností včetně koordinace všech účastníků přípravy a uskutečňování investic.   

  • Stanovování způsobů realizace investic a průzkum finančních zdrojů, navrhování, smluvní zajištění a koordinaci účastníků investic, projektantů, dodavatelů apod. Zajišťování a koordinaci kolaudačních řízení u stavebních investic.

  • Zajišťování realizace investičních akcí včetně dozorování průběhu realizace investic, výběr a koordinace dodavatelů a jiných účastníků stavby, přebírání prací, přípravu, uzavírání a provádění změn smluv.

  • Tvorbu a koordinaci rozpočtu investic UHK, průběžnou kontrolu čerpání finančních prostředků z rozpočtu. Technicko-ekonomické hodnocení efektivnosti investic.

  • Přípravu a zajištění výběrových řízení u veřejných zakázek zabezpečovaných investičním oddělením.kontakt:
a: budova R, místnost 83120
t: +420 493 332 551
e: kamil.matula@uhk.cz


 

Naposledy upraveno: Čáslava Karel, 9.2.2015 18:9