Oddělení strategických projektů

Oddělení strategických projektů administrativně zabezpečuje oblast strategických projektů (zejména těch celouniverzitních), což spočívá zejména v přípravě žádostí, realizace a udržitelnosti těchto projektů a jejich evidence. V této oblasti poskytuje metodickou pomoc a konzultace jiným pracovištím UHK.

Jméno pracovníka Kontakt
Ing. Martin Sedláček – vedoucí
+420 493332515
Ing. Veronika Pourová
+420 493332901
Bc. Pavla Bernacká, DiS.
+420 493332912
Dagmar Jáklová
+420 493332902
Libuše Rajmontová
+420 493332537

Naposledy upraveno: Tuček Vojtěch, 14.5.2019 14:10