Oddělení tvůrčí činnosti a transferu znalostí

Oddělení tvůrčí činnosti a transferu znalostí organizuje a koordinuje aktivity související s agendou tvůrčí činnosti a transferu znalostí na UHK. Poskytuje projektovou podporu v oblasti výzkumu a vývoje. Koordinuje aktivity v oblasti ochrany duševního vlastnictví a komercializace výsledků. Administrativně zajišťuje agendy habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem ve spolupráci s fakultami. Zajišťuje administrativní agendu Vědecké rady UHK.

Jméno pracovníka Kontakt
Radek Vejvoda
+420 493332579
Bc. Edita Čudová
+420 493332523
Ing. Pavla Matulová, Ph.D.
pavla.matulova@uhk.cz

Naposledy upraveno: Tuček Vojtěch, 14.5.2019 14:4