Podatelna a spisovna

Podatelna UHK přijímá, eviduje, doručuje a vypravuje veškeré poštovní i jiné zásilky, které na univerzitu přicházejí či z ní odcházejí.

Podatelna UHK je jediným pracovištěm, které je oprávněno jménem UHK přijímat doručované zásilky všech typů. Žádáme proto všechny odesílatele, aby se všemi pracovišti univerzity korespondovali přes statutární adresu UHK: Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové. Žádáme rovněž všechny doručovací a poštovní služby, aby zásilky svých klientů, které jsou určeny pro kterékoliv pracoviště či pracovníka UHK, doručovaly výhradně na uvedenou statutární adresu univerzity, tedy podatelně UHK.

Informace pro vypravení pošty zde.

kontakt

Mgr. Andrea Liberská
a: budova R, místnost 81130
t: +420 493 332 552
e: 
andrea.liberska@uhk.cz

Spisovna UHK zajišťuje předarchivní péči o veškeré dokumenty UHK. Tyto dokumenty ukládá do doby skartačního řízení ve svých depozitářích, eviduje je a zpřístupňuje. Pracoviště organizuje skartační řízení a spravuje celouniverzitní systém elektronické spisové služby Athena, který je nástrojem elektronické správy dokumentů a administrativního managementu.

Informace pro oblast spisové služby včetně aplikace ESS Athena lze nalézt zde:

vypravení datové zprávy
odesílání zásilek mimo UHK
vložení spisu do šanonu a uzavření spisu
zpracování doručené pošty
v
yplnění věci dokumentu

vyplnění počtu listů dokumentu a příloh
vyplnění data vyhotovení a čj. odesilatele
použití funkce šablona
doplnění způsobu vyřízení

souhrnné pokyny pro doplněné vyřízení dokumentu od 3. 9. 2018


kontakt
Mgr. Roman Horký
a: budova R, místnost 81408
t: +420 493 332 542
e: roman.horky@uhk.czDokumenty


VybratTypNázevVytvořenVelikost
Veřejné dokumenty
20. 7. 2014 
Interní dokumenty
20. 7. 2014 

Nezobrazí-li se Vám dokumenty v této sekci znamená to, že nemáte dostatečná oprávnění nebo nejste přihlášeni, prosím přihlaste se pro přístup na tuto stránku.

Naposledy upraveno: Tuček Vojtěch, 17.12.2018 11:8