Informačně-poradenské a kariérní centrum


 

Kdo jsme a co nabízíme?

Informačně-poradenské a kariérní centrum UHK (dříve Poradenské centrum Univerzity Hradec Králové) je zařízení s celouniverzitní působností, jehož posláním je provázet studenty při studiu a prostřednictvím nabízených služeb podporovat jejich profesní a osobní rozvoj. 

Nabízíme například psychologickou a terapeutickou podporu, možnost konzultovat a hledat řešení studijních, vztahových, osobních problémů, pomoc při volbě dalšího směřování v životě i ve studiu, kariérové a sociální poradenství, podporu uchazečů a studentů se specifickými potřebami po celou dobu jejich studia.

Služby centra jsou pro všechny studenty zdarma! Vybrané služby jsou zdarma poskytovány také zaměstnancům, uchazečům o studium a absolventům Univerzity Hradec Králové do dvou let od ukončení studia.


Upekli jsme pro Vás nový koláč :-)
 
Poradenské centrum UHKKontaktní místo a informační servis Sociální poradenství Psychologická a terapeutická podpora Podpora studentů se specifickými potřebami Augustin Kariérní centrum
 
 
Přijďte k nám s čímkoli, co Vás trápí, nabídneme Vám cestu vedoucí k řešení Vaší situace.

Co nabízíme?
(pro zvětšení klikněte na obrázek, tabulka se zobrazí v novém okně)

 
Jak nás kontaktovat?

Korespondenční adresa:
Univerzita Hradec Králové
Informačně-poradenské a kariérní centrum UHK
Rokitanského 62
Hradec Králové, 500 03

Spojit se s námi můžete přes Kontaktní místo Informačně-poradenského a kariérního centra, které poskytuje informace a zajišťuje dostupnost a nízkoprahovost všech služeb centra.

Adresa: Hradecká 1227, budova A, místnost 2452 (od hlavního vchodu po pravé straně)
Telefon: (+420) 493 331 389
E-mail: poradna@uhk.cz
Instagram: IPaKC_uhk


Naposledy upraveno: Administrátor webového portálu, 3.1.2019 15:57