03.12.2014

Augustin představil problémy hendikepovaných studentům Farmaceutické fakulty

Středisko Augustin, jež na Univerzitě Hradec Králové zajišťuje podporu uchazečům a studentům se specifickými potřebami, připravilo pro studenty Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové zážitkový seminář, který je blíže seznámil s problémy, s nimiž se v běžném životě setkávají hendikepovaní spoluobčané. 
V rámci semináře se studenti dozvěděli základní informace o činnosti Střediska Augustin a odnesli si také cenné rady, jak s osobami se sluchovým, zrakovým a tělesným postižením komunikovat,“ přiblížila program akce vedoucí Augustinu Mgr. Lucie Slezáková Misařová. Na dvě stovky studentů z řad budoucích farmaceutů si mohli vyzkoušet například jízdu a slalom na mechanickém vozíku, chůzi s bílou holí, nasadit si brýle simulující různé stupně zrakového postižení, rozpoznat hmatové obrázky, naučit se několik základních znaků z českého znakového jazyka, anebo se pokusit domluvit za použití odezírání. „Studenti přišli opravdu v hojném počtu a jejich zájem o danou problematiku byl ohromující. V osvětové činnosti vidíme obrovskou sílu a význam, proto pevně doufáme, že podobných akcí bude v budoucnu jenom přibývat,“ vyjádřila potěšení nad povedenou akcí vedoucí Střediska Augustin. Na zážitkovém semináři pro kolegy ze své sesterské univerzity se taktéž podíleli dobrovolníci studentského klubu Gusta.
 
Více informací o činnosti Střediska Augustin naleznete na těchto stránkách.
  • Více z Aktuality
  • Naposledy upraveno: Šteflová Michaela, 31.10.2016 14:50