04.01.2017

Druhý běh kurzu „Jak zvládnout studium s poruchami učení?“ úspěšně proběhl

V posledním čtvrtletí předešlého roku proběhl druhý ročník kurzu „Jak zvládnout studium s poruchami učení?“ pořádaný Střediskem Augustin. Kurzu se zúčastnilo 9 studentů s různými typy specifických poruch učení (SPU), kteří se díky jeho absolvování seznámili s technikami zacílenými na rozvoj učebních strategií a lepší kompenzaci obtíží souvisejících se SPU.

Kurz byl rozdělen do tří částí vedených odborníky, kteří se problematikou specifických poruch učení zabývají. První část zahájila PhDr. Blanka Krováčková z Ústavu primární a preprimární edukace. Cílem tohoto bloku nebyl jen rozvoj kognitivních funkcí, ale pozornost byla věnována rovněž osvojení vhodných strategií čtení se zaměřením na výslovnost a intonaci. Jednou z využívaných a zároveň účinných technik je například párové čtení. Studenti měli následně možnost docházet na individuální konzultace.

Druhý blok vycházel z principů kritického myšlení. Setkání se konala pod vedením Mgr. Veroniky Smetanové rovněž z  Ústavu primární a preprimární edukace. Studenti se naučili používat metody, které vedou k aktivnímu učení. Jedná se například o metodu pětilístek, brainstorming, myšlenkové mapy apod. Účastníci měli také možnost seznámit se s dotazníkem stylů učení.

Novinkou oproti prvnímu běhu bylo zařazení bloku Mgr. Hany Burešové z Katedry českého jazyka a literatury. Lektorka při setkáních vycházela z programu „Já na to mám!“ vytvořeného neziskovou organizací DYS-centrum Praha z.ú. Jedná se o program zaměřený na rozvoj učebních strategií u dospívajících a dospělých se SPU. V rámci jednotlivých setkání studenti trénovali především čtenářskou strategii SQ3R při čtení odborných textů. "Myslím, že právě práce se studijním a odborným textem je pro vysokoškolské studenty klíčová při přípravě na studium a závěrečné zkoušky. Jsem proto ráda, že máme k dispozici ucelený vzdělávací program, který studentům se SPU může pomoci trénovat jejich čtenářské strategie," uvedla Hana Burešová.
     

Těší nás, že přestože je účast na kurzu dobrovolná, je o něj velký zájem. Cílem není studenty jen teoreticky seznámit s metodami a strategiemi. Kurz je zaměřen také prakticky, studenti na sobě aktivně pracují. Jsme rádi, že vytváříme prostor, kde mohou studenti sdílet své zkušenosti a strategie, které se jim při studiu osvědčily. Jsou tak pro sebe vzájemnou inspirací. Na základě získané zpětné vazby byli účastníci s kurzem spokojeni a převážná většina projevila zájem o jeho pokračování v letním semestru.

Vážíme si toho, že můžeme spolupracovat přímo s odborníky naší univerzity. V této oblasti je velký potenciál rozvoje. V rámci pracovní skupiny AP3SP se plánuje vytvoření jednotného a koncepčního kurzu pro studenty se specifickými poruchami učení. Jsme rádi, že UHK může předat své zkušenosti a podílet se tak na tvorbě kurzu. 

      
  • Více z Aktuality
  • Naposledy upraveno: Šteflová Michaela, 9.1.2017 12:25