27.09.2017

Poradenské centrum se zúčastnilo festivalu Týden komunikace osob se sluchovým postižením

Poradenské centrum Univerzity Hradec Králové se letos poprvé zapojilo do celorepublikového festivalu Týden komunikace se sluchovým postižením, jehož hlavním organizátorem je společnost Orbi pontes, z.s.. Letos se konal již šestý ročník tohoto festivalu, který je každoročně plný různorodých akcí, jimiž se organizace po celé republice snaží upoutat pozornost veřejnosti ke světu osob se sluchovým postižením. Program celé akce si můžete prohlédnout  zde.

Hlavními důvody konání festivalu a tedy i naší účasti v něm je především šíření osvěty široké veřejnosti, propagování komunikačních prostředků jako je simultánní přepis a tlumočení do znakového jazyka, učení veřejnosti využívat nabízené služby, boření mýtu o komunikaci a šíření pravidel komunikace s lidmi se sluchovým postižením a zviditelňování práce a úsilí všech organizací, škol a univerzit, které celoročně pracují na zlepšení podmínek osob se sluchovým postižením.

 
Poradenské centrum se do letošního programu zapojilo přednáškou Podpora studentů se sluchovým postižením na UHK, která se konala v úterý 27.září 2017. V rámci přednášky měli návštěvníci možnost dozvědět se o podpoře studentů se specifickými potřebami na UHK. Věnovali jsme se nabídce všech služeb, aktivit i servisů. Dva ze servisů pak mohli příchozí vidět na vlastní oči a to simultánní přepis a tlumočení do českého znakového jazyka. Oboje bylo zajištěno po celou dobu přednášky. Bylo možné si prohlédnout také kompenzační pomůcky či si vyzkoušet, jak těžká je práce přepisovatele.

 

 
  • Více z Aktuality
  • Naposledy upraveno: Podlipná Jana, 27.9.2017 14:14