20.11.2015

Kurz zaměřený na zlepšení studijních strategií pro studenty se specifickými poruchami učení

Středisko Augustin pořádalo pro studenty se specifickými poruchami učení (SPU) kurz, na kterém si účastníci osvojili učební strategie, strategie při práci s textem, naučili se lépe organizovat svůj čas a podpořili kognitivní funkce, jako je zraková a sluchová percepce, řeč, paměť a pozornost.

Kurz, který se skládal ze tří setkání, vedla magistra Veronika Smetanová a paní doktorka Blanka Křováčková, která se studenty nadále pracuje individuálně. „Kurz mi přinesl nové strategie, jak se ve svých zápiscích orientovat a lépe vystihnout podstatné informace, které jsou pro mě důležité. Dozvěděl jsem se nové možnosti, jak s textem pracovat a jak si označit to, co vím a co je pro mě nové,“ dodává jeden z účastníků kurzu. 

Diagnostiku SPU provádí na Univerzitě Hradec Králové psycholožka PhDr. Blanka Křováčková. Diagnostika probíhá prostřednictvím standardizované testové baterie DysTest, tedy baterie testů určené přímo pro diagnostiku SPU u studentů vysokých škol. Na základě výsledků tohoto vyšetření je vyhotoven odborný posudek obsahující stanovenou diagnózu a doporučení pro studenta i jeho pedagogy. Toto doporučení vychází z individuálních potřeb studenta a musí být v souladu s pravidly MŠMT pro financování zvýšených nákladů na studium studentů se specifickými potřebami. „Naším cílem je zajistit odpovídající servis a ne studenta na vysoké škole udržet. Student by měl prokázat stejné znalosti z oboru jako ostatní spolužáci. Zajištěním servisu, například navýšením časové dotace na vypracování testu, jsou pouze zohledněny specifické potřeby studentů, které vycházejí ze standardizovaného vyšetření,“ přibližuje servisní opatření Lucie Slezáková Misařová, vedoucí Střediska Augustin.
 
  • Více z Aktuality
  • Naposledy upraveno: Šteflová Michaela, 19.9.2016 10:22