26.09.2016

Proběhne další běh kurzu zaměřeného na zlepšení studijních strategií

V současné době je studium na vysoké škole přístupné studentům s různými typy zdravotního postižení či znevýhodnění, a to včetně specifických poruch učení (SPU). Právě pro tyto studenty nabízí Středisko Augustin možnost zapojit se do programu, který jim napomůže pozitivně řešit obtíže, které se SPU souvisejí.
 
Absolvování kurzu „Jak zvládnout studium s poruchami učení?“ studentům napomůže s osvojením vhodných učební strategií a strategií při práci s textem. První část zaměřenou na podporu kognitivních funkcí vede psycholožka PhDr. Blanka Křováčková, která se studenty následně individuálně pracuje. Ve druhé části využívá Mgr. Veronika Smetanová se studenty například třífázový model učení, myšlenkové mapy, podvojný deník či volné psaní. Předpokladem úspěchu je ale dlouhodobé úsilí studentů a jejich ochota na sobě pracovat. „Poruchy učení s dospělostí nemizí, ale lidé se je mohou naučit do určité míry kompenzovat. Nechceme studenty vodit za ruku a poskytovat jim úlevy, jak si mnozí myslí. Zajišťujeme jim servis, který je vede k co největší možné samostatnosti,“ vysvětluje Michaela Zmátlíková, koordinátorka služeb.
 
V loňském akademickém roce absolvovalo kurz 6 studentů, pro které byl dle poskytnuté zpětné vazby přínosem. „Osvojil jsem si nové strategie, jak se ve svých zápiscích orientovat a lépe vystihnout podstatné informace, které jsou pro mě důležité,“ zhodnotil kurz jeden z jeho účastníků. 
 
Studenti, kteří mají o kurz zájem, se mohou hlásit do 21. října 2016 na email augustin@uhk.cz.

  
 
  • Více z Aktuality
  • Naposledy upraveno: Šteflová Michaela, 26.9.2016 11:27