26.10.2016

Středisko Augustin hostilo kolegy z Paříže

V týdnu od 24.10. navštívila Středisko Augustin v rámci programu Erasmus kolegyně z centra Le service Accueil handicap, které zajišťuje podporu studentům se specifickými potřebami na univerzitě v Paříži (Universite Paris VIII). 
 
Pro stážistku byl připraven takový program, aby mohla nahlédnout a seznámit se s fungováním našeho střediska a pravidly, kterými se v České republice řídíme.  Představili jsme naši činnost, organizační strukturu a služby, tj. servisní opatření, které studentům se zdravotním postižením poskytujeme. Kromě vedoucí střediska a koordinátorky služeb se kolegyni věnovali také odborní pracovníci, kteří zaštiťují jednotlivá servisní opatření. Mgr. Petra Lukešová přiblížila zpřístupnění studijní literatury, které spočívá v úpravě dokumentů tak, aby byli dostupné i pro studenty se zrakovým postižením. Speciální pomůcky a softwary představil koordinátor technického a technologického zázemí Jan Kolář.

Na základě sdílení zkušeností se ukázalo, že systém poskytování podpory studentům se specifickými potřebami je v České republice dobře nastaven a je pro kolegy ze zahraničí inspirací. I oni by rádi podobný koncept implementovali do prostředí jejich univerzity,“ sdělila vedoucí Střediska Augustin Mgr. Lucie Slezáková Misařová.

Díky tomuto setkání se pro nás otevřela možnost vzájemné spolupráce a v jednání je i možnost představení našeho systému ve Francii.

     
    
       
      
    
    
 
  • Více z Aktuality
  • Naposledy upraveno: Šteflová Michaela, 26.10.2016 15:33