01.12.2014

Středisko Augustin spustilo fond speciálních dokumentů

Univerzita Hradec Králové (UHK) se aktivně věnuje podpoře uchazečů o studium a studentům se specifickými potřebami. Prostřednictvím střediska služeb Augustin byl spuštěn speciální fond elektronických dokumentů, který umožňuje především studentům se zrakovým postižením samostatnou práci s informacemi. 
Jedním z největších problémů, se kterým se studenti se zrakovým postižením potýkají během studia, je špatná dostupnost studijních materiálů v pro ně přístupných formátech. Výukové texty a studijní literatura jsou proto softwarově zpracovány do formátu přístupného zrakově postiženým jedincům. Při tom je důležité, aby nedošlo ke změně obsažených informací. Ke slovu se tak dostávají zejména programy, které zvětší velikost textu a aplikace s hlasovým výstupem. „Zpracování textů neboli jejich adaptace je standardizovaný proces, při němž se forma dokumentu přizpůsobí technickým, smyslovým a kognitivním nárokům studentů se specifickými potřebami, například zrakovému postižení. Výsledkem této činnosti je dokument, který umožňuje efektivní práci s textem a obsahuje typicky grafické prvky, navigační aparát a slovní adaptace doprovodných ilustrací a grafů zajišťující přístupnost dokumentu pro osoby se specifickými potřebami,“ přibližuje novinku vedoucí střediska Augustin Lucie Slezáková Misařová.

Jednou ze studentek se zrakovým postižením, která již tuto službu využívá je paní Oľga Šintáková, studentka prvního ročníku Managementu cestovního ruchu na Fakultě informatiky a managementu (FIM) UHK. „Zpřístupnění studijní literatury je pro mne velmi důležité, protože základním předpokladem splnění podmínek pro absolvování většiny předmětů je vypracování semestrální práce na určité téma. K tomu, abych mohla práci zpracovat, potřebuji tištěné nebo časopisecké zdroje, které musím prostudovat, zpracovat a vhodně implementovat do své vlastní práce“, přibližuje studentka, která si tak jako ostatní studenti bez zrakového hendikepu musí doplňovat veškeré informace ze zdrojů doporučené literatury. „Nevím, jak je tomu u jiných oborů na univerzitě, ale pro můj obor existuje málo literatury v elektronické či zvukové formě a pokud existuje, pak je z velké části neaktuální a tudíž nepoužitelná. Což znamená, že tuto službu využívám často, i když musím na zpracování některých knih čekat, protože nejsou v žádné knihovně dostupné a musí se teprve zpracovat,“ vysvětluje možná největší úskalí svého studia. „Věřím však, že dláždím cestičku dalším studentům se specifickými potřebami, protože se tak na UHK vytváří databáze literatury, která jim bude ihned k dispozici.“

O Středisku Augustin se dozvěděla při absolvování průvodcovského kurzu organizovaného Institutem celoživotního vzdělávání na FIM UHK a přiznává, že právě existence tohoto střediska byla částečnou motivací pro to, proč se rozhodla podat si přihlášku ke studiu. „I když mě management cestovního ruchu přitahoval, neuměla jsem si představit, jak bych studium zvládala vzhledem ke svému současnému zdravotnímu stavu. Augustin se pro mne na začátku semestru stal jakýmsi odrazovým můstkem, který mi ulehčil adaptaci na nové prostředí,“ a doplňuje, že studenti se zrakovým postižením se potýkají především s problémy se zabezpečením studijní literatury, zápisem poznámek na přednáškách, písemným vypracováním seminárních prací a vyplňováním zadání a testů u zápočtů a zkoušek. Z celé škály služeb, které středisko Augustin nabízí, využívá především zpřístupnění studijní literatury, osobní a studijní asistenci, časovou kompenzaci a technické vybavení. „Spolupráce se střediskem je na velmi dobré úrovni, jelikož pružně reagují na všechny moje požadavky a potřeby. Já na oplátku tyto služby zbytečně nezneužívám,“ přibližuje spolupráci s pracovníky centra Oľga Šintáková a doufá, že služba týkající se zpřístupnění studijní literatury bude pro studenty se specifickými potřebami dostupná co nejdelší dobu. „Bez toho bych si své studium na vysoké škole nedokázala představit. Jsem ráda, že Univerzita Hradec Králové umožňuje a zpřístupňuje studium všem lidem bez ohledu na jejich omezení či postižení,“ dodává studentka se zrakovým postižením.

Přístup k elektronickým editovatelným dokumentům je realizován přes online katalog Univerzitní knihovny UHK (http://arl.uhk.cz, v záložce Zdroje lze nastavit Online katalog Augustin). Případně tyto dokumenty lze také získat prostřednictvím online katalogu Portálu vysokoškolských knihoven pro zrakově postižené(http://seth.ics.muni.cz/usr/portal).

V současné době je speciální fond Střediska Augustin zaměřen na oblast pedagogiky a psychologie, ale se zvyšujícím se zájmem osob se specifickými potřebami o vysokoškolské studium jiných oborů se rozsah speciálního fondu může rozšířit na celou oblast lidského poznání.

Více informací naleznete na webových stránkách Střediska Augustin (www.uhk.cz/Augustin).
 
 
  • Více z Aktuality
  • Naposledy upraveno: Šteflová Michaela, 31.10.2016 14:51