27.11.2015

Středisko Augustin zvítězilo se svým e-learningovým kurzem

Středisko Augustin, které zajišťuje podporu studentům se specifickými potřebami na Univerzitě Hradec Králové (UHK), se stalo vítězi 15. ročníku soutěže eLearningových produktů. Soutěž probíhala v rámci Konference eLearning 2015. Cílem účastníků z Čech a Slovenska bylo informovat se navzájem o svých zkušenostech ve využívání informačních technologií v různých oborech a dozvědět se o dalších možnostech vzdělávání.

Rozhodnutím odborné poroty se vítězem stal vzdělávací program Střediska Augustin zaměřený na problematiku studentů vysokých škol se specifickými potřebami neboli „GUSTA kurz“ (kurz je pojmenován podle studentského klubu při Středisku Augustin, který se snaží o osvětu této problematiky na UHK). Kurz je určen pro studenty UHK a prvního běhu se účastnilo 126 studentů. Edukační program není jen souborem nudných textů, ale je naopak doplněn o řadu zajímavostí, vtipů, videoukázek a interaktivních odkazů. Účastníci měli rovněž možnost konzultovat problematiku studentů se zdravotním postižením s odborníky, účastnit se online chatu či diskuzí.

Více o konferenci eLearning na http://fim2.uhk.cz/elearning. Informace o Středisku Augustin a podpoře, kterou studentům se specifickými potřebami zajišťuje, naleznete na www.uhk.cz/augustin. Pokud se chcete dozvědět o činnosti klubu Gusta a akcích, kterých pořádá celou řadu, sledujte facebookovou stránku Studentský klub při Středisku Augustin.
  • Více z Aktuality
  • Naposledy upraveno: Šteflová Michaela, 31.10.2016 14:54